21.09.2015

Julkaisut

Takaisin

Aineistoon pohjautuvat julkaisut ja opinnäytetyöt:

 

SThe overview of the JYLS study and the results corresponding to several developmental lines up to age 42 have been presented in the book: Pulkkinen, L., Kaprio, J., & Rose, R. J. (Eds), (2006). Socioemotional development and health from adolescence to adulthood. New York: Cambridge University Press.

There are several books in Finnish which present the research results of the JYLS study up to age 14, Pulkkinen, L. (1977). Kotikasvatuksen psykologia. Jyväskylä: Gummerus; age 20, Pulkkinen, L. (1984). Nuoret ja kotikasvatus. Helsinki: Otava; and age 36: Pulkkinen, L. (edited with U. Kinnunen, M. Kokkonen, and A. Rönkä), (1996). Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: PS-kustannus.

Data collection at age 42 has been described in Pulkkinen, L., Fyrstén, S., Kinnunen, U., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., & Kokko, K. (2003). 40+ Erään ikäluokan selviytymistarina. Reports from the Department of Psychology, University of Jyväskylä, Nr. 349.

Data collection at age 50 has been described in Pulkkinen, L. & Kokko, K. (Eds.) (2010). Keski-ikä elämänvaiheena [Middle age as a stage of life, with English summary].  Available electronically: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9

Results on the development of work career have been reviewed in Pulkkinen, L., Rönkä, A., Feldt, T., Kinnunen, M-L., & Kokko, K. (2005). Työuran ja hyvinvoinnin kehityspolkuja. Helsinki: Työturvallisuuskeskus.

Data collected using the Life Situation Questionnaire at age 27 has been described in Pulkkinen, L. (1988). Nuoren aikuisen elämänrakenne. Reports from the Department of Psychology, University of Jyväskylä, Nr. 293, and  at age 36 in Sinkkonen, M., & Pulkkinen, L. (1996). Elämänrakenne parhaassa aikuisiässä. Reports from the Department of Psychology, University of Jyväskylä, Nr., 333.