17.08.2009

Kotikasvatuksen psykologia

Pulkkinen, L. (1977). Kotikasvatuksen psykologia. [Psychology of child rearing and home environment. In Finnish.] Jyväskylä: Gummerus.
Kotikasvatuksen psykologiaKirja esittelee persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen pitkittäistutkimuksen tuloksia ikävälillä 8 - 14 v. (The book presents results of the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development from age 8 to 14.)

Monia vanhempia askarruttavat nykyisin kysymykset: Miten voisin turvata lujan perustan lapseni tulevaisuudelle? Antaako meidän sukupolvemme seuraavalle kunnolliset lähtökohdat rakentavaan yhteiselämään? Vastaukset näihin kysymyksiin ja mielipiteet kasvatuksesta yleensäkin voivat nousta monelta pohjalta. Tässä kirjassa esitetyt käsitykset, myös kasvatuksen tavoitteiden asettelua koskevat, on perusteltu tutkimustuloksin.

Apulaisprofessori Lea Pulkkinen Jyväskylästä on vastannut tieteenharjoittajille taajaan esitettyyn haasteeseen tuoda tutkimustulokset yleiseen käyttöön ja yhteiseksi hyödyksi. Kotikasvatuksen tueksi tarkoitettu teos perustuu laajaan kasvatuskäytännön ja -edellytysten tutkimmusaineistoon, kirjoittajan oman vuosia kestäneen tieteellisen työn tulokset mukaan lukien.

Kuvailevan ja erittelevän aineiston taustalla hahmottuu tavoitteeksi edellytysten luominen lapsen itsehallinnalle; sellaisen sosiaalisesti myönteisen virikeympäristön luominen, jossa lapsi voi kehittyä tasapuolisesti sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä.

Tässä kirjassa esitettyyn tutkimusaineistoon pohjautuu lasten itsehallinnan harjoitusohjelma "Näin ohjaan lastani" (Gummerus 1977).

Sisältö:

I. PERHE JA SEN TEHTÄVÄT [Family and its functions]
  1. Perheen entisiä ja nykyisiä tehtäviä
  2. Tasapainoisen perhe-elämän edellytyksiä
  3. Suomalaisen kotikasvatuksen perinteitä
  4. Vanhempien kasvatustieto
  5. Tiivistelmä
II. LAPSEN KEHITYKSESTÄ [On child development]
  1. Eräitä kehityspiirteitä
  2. Kehitysteorioista
  3. Aggressiivisuuden olemuksesta
  4. Sosiaalisen käyttäytymisen eroista
  5. Itsehallinnan harjoittaminen
  6. Tiivistelmä
III. TUTKIMUS LASTEN SOSIAALISESTA KEHITYKSESTÄ[A study on children´s social development]
  1. Tutkimusaineisto
  2. Sosiaalisen käyttäytymisen pysyvyys
  3. Kasvuolojen ja sosiaalisen käyttäytymisen yhteyksien analyysi
  4. Tiivistelmä
IV. KODIN KASVATUSILMASTO [Family atmosphere]
  1. Kodin kasvatusilmaston ja lapsen persoonallisuuden kehitys
  2. Kasvatusmenetelmistä itsekkäässä ja ohjaavassa kasvatusilmastossa
  3. Perheenjäsenten tunnesuhteet
  4. Tiivistelmä

V. PERHE-ELÄMÄN ULKOISET PUITTEET [Family conditions]
  1. Kasvuolojen vakaisuuden yhteys lasten sosiaaliseen kehitykseen
  2. Perheen asunto-olot
  3. Perheen koko
  4. Vanhempien ikä
  5. Äidin ansiotyö ja lasten hoito
  6. Perheen sosiaalinen asema ja toimeentulo
  7. Tiivistelmä

VI. LAPSEN TOIMINTAVIRIKKEET [Enrichment of children´s development]
  1. Virikkeet harkitsevan toiminnallisuuden kehittäjinä
  2. Vapaa-ajan toiminta
  3. Koulutyön kannustaminen
  4. Tiivistelmä

VII. MIETTEITÄ KOTIKASVATUKSEN UUDISTAMISEKSI [Discussion]
  1. Kotikasvatuksen tavoitteista