21.09.2015

Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys lapsesta aikuiseksi

LakuThe Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS

 

Seuruututkimuksella tietoa kehityksen kulusta

Ihmisen kehitys lapsuudesta keski-ikään on monivaiheinen ja monisuuntainen prosessi, josta on mahdollista saada tietoa vain seuraamalla samojen henkilöiden kehitystä riittävän usein ja laaja-alaisesti. Useita kymmeniä vuosia jatkuneet samojen henkilöiden seuruututkimukset tuottavat ainutlaatuista tietoa ihmisen kehityksen jatkuvuudesta ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

 

Tällaisia tutkimuksia nimitetään myös pitkittäistutkimuksiksi erotuksena poikittaistutkimuksesta, joka tarkoittaa jonkin otoksen tutkimista vain kerran. Pitkittäistutkimusotteella on mahdollista hahmottaa, millaisten vaiheiden ja kokemusten kautta kehitys etenee. Tämä tutkimusote oli ominaista Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät –huippuyksikölle (1997-1999 ja 2000-2005) – linkki -, jonka tutkimusohjelmassa Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys lapsesta aikuiseksi –tutkimus (lyhyesti: Lapsesta aikuiseksi –tutkimus) oli yksi kolmesta ydinohjelmasta.