Psychotherapy research

Research on groups for men and women who have abused their partners

The purpose of this project is to study group treatment for men and women who have been violent in their intimate relationships. These groups have been in existence for over twenty years, having been established in collaboration with the Crisis Centre Mobile and the Psychotherapy Training and Research Centre of the University of Jyväskylä. Initially the group was offered only for men who have been violent towards their female partners, but since 2017 also women who have been violent in their intimate relationships can participate.

Varjo hanke

VARJO on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään palveluita eron jälkeisen vainon eri osapuolten tueksi, ehkäisevään työhön ja kuntoutukseen 
liittyviä työmuotoja sekä tehdään vaikuttamistyötä ja tutkimusyhteistyötä. Psykologian laitos on mukana tutkimusyhteistyössä.