09.01.2018

Publications

 

Research on groups for men and women who have physically abused their female partners

Doctoral thesis:

Partanen, Terhi (2008) Interaction and Therapeutic Interventions in Treatment Groups for Intimately Violent Men. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 332. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Räsänen, Eveliina (2013). Dialogues in Group Interventions Among Partner-Violent Men: Different Approaches for Different Clients. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 472. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Päivinen, Helena (2016). Gendered positioning: Addressing gendered power and cultural discourses in therapeutic conversations. Jyväskylä Studies in education, Psychology and Social Research, 569. Jyväskylä: University of Jyvaskyla.

Master thesis:

Partanen, Terhi (1998) “En mää halua olla väkivaltainen kellekkään, jos mua ei pakoteta siihen”. Oikeuttamisdiskurssit väkivaltaisten miesten puheissa.

Ajo, Annmari & Hara, Sanna (1998) Selittämisen diskurssit ja vastuunotto parisuhdeväkivaltaisten miesten puheessa.

Liikamaa, Mirva & Tantarimäki, Tiina (1999) Terapeuttiset interventiot väkivaltaisten miesten ryhmämuotoisessa terapiassa. (Therapeutic interventions in the therapy groups of violent men. English summary)

Ojanaho, Sanna (2000) Ryhmäidentiteetin rakentuminen väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa. (How group identity of violent men developed during their group therapy. English summary)

Kapanen, Katja (2001) Naiskuvat parisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten puheessa. Miten miehet puhuvat naisista ja naisiin kohdistamastaan väkivallasta.

Laasanen, Mervi (2003) Parisuhdeväkivaltaa käyttäneiden miesten muutoskonstruktiot.

Mari Luostari (2005) Sukupuolistuneet tavat kertoa parisuhteesta ja parisuhdeväkivallasta väkivallan hoito-ohjelman aikana. (Gendered styles of discussing relationship issues and domestic violence during the treatment programme against domestic violence. English summary)

Sanna Nevala-Jaakonmaa (2006) Isyydestä puhumisen tavat lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten ryhmämuotoisessa hoidossa. (The ways of discussing about fatherhood in the context of group therapy for intimately violent men. English summary).

Eveliina Räsänen (2006) Dialogia miesten väkivallasta. Hyväksyvän terapian ja haastamisen kohdatessa (Dialogical nature of dialogues in batterer groups. English summary)

Jenni Keltanen & Emma Räsänen (2007) Psykoterapeuttisen muutoksen rakentuminen väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa: Refleksiivisyyden näkökulma (The Process of therapeutic change in batterers’ treatment: A cognitive-constructivist approach. English summary)

Maksim Kuznetsov & Anna Lohman (2007) Kiintymyssuhde ja väkivalta parisuhteessa (The attachment style talk of martially violent men. English summary)

Anne Vornanen (2008) Traumapuhe parisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten ryhmämuotoisessa hoidossa. (Speech about traumas in the context of group therapy for intimately violent me. English summary)

Miia Pitkänen (2008) Miesten selitysmallien ja vastuunoton muutos väkivaltaisten miestern ryhmäterpiassa (The changes in explanations and the ability to take responsibility for own actions with men joining group therapy for violence prevention. English summary)

Paula Aarnio ja Leena Laurto (2008) Applyingf functional analysis for studying intimately violent men

Elisabeth Juvonen ja Meeri Keurulainen (2008) "Ei se oo puolustus". Alkoholipuhe, terapeuttiset interventiot ja alkoholipuheen muutosprosessi Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan Vaihtoehto väkivallalle -ryhmissä. (Alcohol speech, therapeutical interventions and the transformation of alcohol speech in group treatment for men who batter their spouses. English summary)

Mattila, Marika (2009) Selitysmallit ja niiden muutos vastuunoton ja toimijuuden näkökulmasta lähisuhdeväkivaltaisten miesten vankilaryhmähmäohjelmassa. ( The Explanations of Violence and Changes in the Explanations in a Prison Group for Male Batterers: the Standpoint of Responsibility and Agency. English summary).

Kuurtokoski, Outi (2009) Parisuhdeväkivalta mentalisaation näkökulmasta. (Domestic violence from the viewpoint of mentalization. English summary)

Ensomaa, Katariina (2009): Ylisukupolvittaisen parisuhdeväkivallan ja alkoholinkäytön yhteys parisuhdeväkivaltaan Vaihtoehto Väkivallalle -ryhmään osallistuneilla miehillä ja hoito-ohjelman tuloksellisuus. (Over generational cycle of domestic violence and alcoholusages realtions to domestic violence in a group of men who attended Vaihtoehto väkivallle -programme and effectiveness of the treatment programme. English summary)

Laaksonen, Anu (2007) Elämä on omissa käsissä. Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus hallinnan tunnun rakentumisesta väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa.

Hanna Kääriäinen (2010) Parisuhdepuheen rakentuminen identiteettinäkökulmasta parisuhdeväkivaltaan syyllistyneillä miehillä. (The construction of relationship and identity in the discourse of men who have used violence in intimate relationships.)

Helena Päivinen (2010) Positions constructer for a female therapist in male batterers’ treatment groups.

Annastiina Siivonen (2011) Vain perheessään vakavasti väkikavaltaiset

Järvinen, Hanna (2011) Men’s explanations for intimate partner violence. How intimately violent men explain their violence, and how the explanations and their changes are related to treatment outcome in the Jyväskylä Model treatment group for intimately violent men

Rytilahti, Mari (2011) Ryhmän käyttö Vaihtoehto väkivallalle hoito-ohjelmassa. Miten ryhmä toimii ja miten sitä hyödynnetään väkivaltaisten miesten ryhmätapaamisissa?

Maija Ritala (2011) Väkivallan kieltämisestä kohti uusia toimintatapoja. Psykoterapeuttinen muutos ongelmallisen kokemuksen assimilaationa parisuhdeväkivaltaan syyllistyneen miehen ryhmämuotoisessa hoidossa.

Grönholm, Heidi ja Veteläinen, Anu (2011) Conceptions of fatherhood in male batterers’ treatment groups

Anna Joustie (2012) Miten miehet ymmärtävät itseään Vaihtoehto väkivallalle -hoitoryhmässä

Heini Leväinen (2012)  Onko vaihtoehtoa väkivallalle? Vaihtoehto väkivallalle -ryhmän miesten kokeman muutoksen yhteys heidän puolisoidensa kokemaan väkivaltaa.

Maria Sundqvist (2012): Sex and Violence. The meanings and gendering of sex acts in the treatment groups for intimately violent heterosexual men.

Simula, Hennaleena (2017) Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden parien tyytyväisyys ja tyytymättömyys parisuhteeseen

Nuutinen, Noora (2017) Attitudes and Motivation in the Treatment of IPV: A Case Study of Two lntimately Violent Men

Journal articles:

Partanen, T., Holma, J. & Wahlström, J. (2005) Könskonstruktion i behandlingsarbete. NIKK magasin, 2,19-21.

Partanen, T., Wahlström, J. & Holma, J. (2006) Loss of self-control as excuse in group-therapy conversations for intimately violent men. Communication & Medicine, 3(2), 171-183.

Lassila, M. & Holma, J. (2007). Sukupuolistuneet tavat kertoa parisuhteesta ja parisuhdeväkivallasta. Perheterapia, 23 (4), 6-17.

Keltanen, J., Räsänen, E. & Holma, J. (2009). Refleksiivisyyden muutos väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa. English abstract: The Development of Reflexivity in Batterers’ Treatment. Psykologia, (44) 4, 275-286.

Lohman, A., Kuznetsov, M. & Holma, J. (2009) Kiintymyssuhde ja väkivalta parisuhteessa. Perheterapia, 25 84), 21-33.

Nevala-Jaakonmaa, S. & Holma, J. (2010). Isyydestä puhumisen tavat lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten ryhmämuotoisessa hoidossa. Perheterapia, 26 (3), 22-39.

Partanen, T., Wahlström, J. & Holma, J. (2010). Constructing and negotiating 'change' in follow-up meetings for intimately violent men. Communication & Medicine, 7 (1), 65-74. doi:10.1558/cam.v7i1.65

Jansson, A. & Holma, J. (2011) Traumapuhe parisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten ryhmämuotoisessa hoidossa. Perheterpia, 27 (1), 5-17.

Räsänen, E., Holma, J. & Seikkula, J. (2012). Constructing Healing Dialogues in Group Treatment for Men Who Have Used Violence Against Their Intimate Partners. Social Work in Mental Health, 10 (2), 127-145. doi:10.1080/15332985.2011.607377

Päivinen, H. & Holma, J. (2012). Positions constructed for a female therapist in male batterers' treatment group. Journal of Feminist Family Therapy, 24 (1), 52-74. doi:10.1080/08952833.2012.629132

Räsänen, E., Holma, J., & Seikkula, J. (2012). Dialogical Views on Partner Abuser Treatment: Balancing Confrontation and Support. Journal of Family Violence, 27 (4), 357-368. doi:10.1007/s10896-012-9427-3

Veteläinen, A., Grönholm, H., & Holma, J. (2013). Discussions of Fatherhood in Male Batterer Treatment Group. SAGE Open, 3. doi:10.1177/2158244013492083

Räsänen, Eveliina (2013). Dialogues in Group Interventions Among Partner-Violent Men: Different Approaches for Different Clients. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 472. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Räsänen, E., Holma, J. & Seikkula, J. (2014). Dialogues in Partner Abusive Clients’ Group Treatment: Conversational Tools Used by Counselors With Differently Motivated Clients. Violence & Victims, 29(2), 195-216. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-12-00064R1

Holmgren, E., Holma, J., & Seikkula, J. (2015). Programs for Partner- Violent Men: Shared Goals With Different Strategies. Partner Abuse, 6 (4), 461-476. doi:10.1891/1946-6560.6.4.461

Nuutinen, N., Korvenoja, A. & Holma, J. (2016) Muutokset Vaihtoehto väkivallalle -ryhmään osallistuneiden miesten parisuhteissa. English abstract: The changes in the relationships of intimately violent men who participated in the Vaihtoehto väkivallalle treatment group. Psykologia, 51 (5), 360-372.

Other publications:

Holma, J. (1996) Vaiettu todellisuus - kuvia ja tarinoita perheväkivallasta. Haastattelu. Perheterapia, 2, 41-45.

Ajo, A. & Hara, S. (1997) Väkivaltainen mies pelkää heikkoutta. Mielenterveys, 1, 26-28.

Holma, J. & Laitila, A. (2001). An alternative to violence: Project principles and methods. In L. Keeler (Ed.), Recommedations of the E.U. Expert Meeting on Violence Against Women (pp. 157-165). Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.

Holma, J. (2002) Perheväkivalta – Miksi mies lyö puolisoaan? In R. Ala-Haavisto (Ed.), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin VIII tieteen ja tutkimuksen päivät Jyväskylä 6.-7.2.2002. Tiivistelmät. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 101/2002, 7

Partanen, T.  & Holma, J. (2002). Vaihtoehto väkivallalle: Toimijuutta kaikille perheenjäsenille. In U. Kinnunen & A. Rönkä (Eds.), Perhe ja vanhemmuus: Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen (pp. 188-207). Keuruu: PS-kustannus.

Partanen, T. & Holma, J. (2002). Discourses of men who use violence against their partners. In M. Eriksson, A. Nenola & M. Muhonen Nielsen (Eds.), Kön och våld i Norden. Rapport från en konferens i Köge, Danmark, 23-24 november 2001. TemaNord; 2002:545 (pp. 373-383). Köbenhavn: Nordisk Ministerråd.

Partanen, T. & Wahlström, J. (2003). The dilemma of victim positioning in group therapy for male perpetrators of domestic violence. In C. Hall, K. Juhila, N. Parton and T. Pösö (Eds.), Constructing clienthood in social work and human services: Interaction, identities and practices (pp. 129-144). London: Jessica Kingsley Publishers.

Holma, J. & Laitila, A. (2003). Irti väkivallasta - Jyväskylän malli: Auttajaverkosto toimijuuden palauttajana. In H. Toivakka (Ed.), Perheterapian kehittyvä ammattikäytäntö (pp. 43-56). Loimaa: Suomen Perheterapiayhdistys ry.

Holma, J.M. & Wahlström J. (Eds.), (2005) Iskuryhmä: Miesten puhetta Vaihtoehto väkivallalle -ryhmissä. Helsinki: Helsinki University Press.

Holma, J. (2006) Jyväskylän malli - Miten ehkäistä ja hoitaa perheväkivaltatapauksia. Suositukset väkivallan tekijöiden hoito-ohjelmien kehittämiseksi. In Suvi Arapkirli ja Hanna-Mari Savolainen (Eds.) Rajansa kaikella – paitsi väkivallalla. Vuoropuheluja naisiin kohdistuvasta väkivallasta: indonesia, Jemen, Marokko ja Suomi. Gummes Kirjapaino Oy: Suomen Sadankomitealiitto ry ja Amnesty Internationalin Suomen osasto

Holma, J., Partanen, T., Wahlström, J., Laitila, A., & Seikkula, J. (2006) Narratives and discourses in groups for male batterers. In Lipshitz, M. (Eds.), Domestic Violence and its Reveberations (p. 59-83). New York: Nova Science Publishers.

Holma, J., Partanen, T. & Wahlström, J. (2007). Forskning på grupper som varit våldsamma i sina närä relationer. Grupper för våldsamma män - könkonstruktion i behandlingarbete. In (Eds.), Förändring och behandlingsmöjligheter. Om arbetet med mäns våld i närä relationer. Stenungsund: Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män Mansmottagning mot våld i Uppsala. 71-76.

Holma, J., Partanen, T., Wahlström, J., Laitila, A. & Seikkula, J. (2007). Narratives and Discourses in Groups for Male Batterers. In (Eds.), Violence and Aggression Around the Globe New York: Nova Science Publisher. 75-98.

Holma, J. & Partanen, T. (2008) Lähisuhdeväkivalta tutkimuskohteena. In Sevón, E. & Notko, M. (eds.) Perhesuhteet puntarissa (pp. 274-291). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Holma, J. (2009) Sukupuolistuneet tavat hahmottaa väkivalta parisuhteessa ja perheessä. In: Soisalo, R. (Ed.) Mitä meille tapahtuu, perheen arjessa, perheterapeutteina, perheterapiassa. III Suomalainen perheterapiakongressi Jyväskylässä 19.-21.3.2009 (s. 115-122). Suomen Perheterapiayhdistys ry.

Päivinen, H., Vall, B., & Holma, J. (2016). Research on Facilitating Successful Treatment Processes in Perpetrator Programs. In M. Ortiz (Ed.), Domestic Violence: Prevalence, Risk Factors and Perspectives (pp. 163-187). Nova Science Publishers. 

Holma, J., & Nyqvist, L. (2017). Väkivaltatyö miesten kanssa. In J. Niemi, H. Kainulainen, & P. Honkatukia (Eds.), Sukupuolistunut väkivalta : oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma (pp. 104-120). Vastapaino.