Tutkimusryhmä

Vastuuhenkilö:

  • Mari Huhtala, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto, psykologian laitos

Yhteistyökumppanit:

  • Taru Feldt, professori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
  • Anneli Eteläpelto, professori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
  • Anna-Maija Lämsä, professori, kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto
  • Päivi Fadjukoff, kehittämispäällikkö, Agora Center, Jyväskylän yliopisto
  • Saskia Kunnen, apulaisprofessori, Groningenin yliopisto (Hollanti)
  • Jane Kroger, professori emerita, Tromsøn yliopisto (Norja)
  • Muel Kaptein, professori, Rotterdamin Erasmus-yliopisto (Hollanti)
  • Dirk van Dierendonck, professori, Rotterdamin Erasmus-yliopisto (Hollanti)
  • Sean Hannah, professori, Wake Forestin yliopisto (Yhdysvallat)

Projektin esittely

isonbritannianlippu.png

Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteet: Työssä tapahtuvaa epäeettistä toimintaa on tärkeä ymmärtää ja ehkäistä, mutta tietämyksessämme moraalisesta minuudesta ja moraalisesta motivaatiosta sekä niiden toiminnasta organisaatioissa on silti merkittäviä aukkoja. Tämä tutkimus esittelee ja testaa empiirisesti uuden moraalisen työidentiteetin käsitteen. Se on osa moraalista itseä, joka sisältää henkilökohtaiset moraaliset arvot ja tietoisuuden näistä arvoista. Yhdistämällä laadullisia haastatteluja sekä kyselyillä kerättyjä pitkittäisaineistoja tämä monimenetelmäinen tutkimus selvittää sekä yksilöllisiä että organisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka selittävät moraalisen työidentiteetin kehittymistä työntekijöillä ja johtajilla.

Tulosten hyöty ja sovellettavuus:

Tulokset tuovat lisää ymmärrystä yksilöllisten ominaisuuksien, työssä kohdattujen eettisten haasteiden ja eettisen toiminnan välisiin yhteyksiin ja niiden yksilöllisiin eroihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää epäeettisen toiminnan ehkäisemisessä ja moraalisen toimijuuden tukemisessa yksilö- ja organisaatiotasoilla.

Hankkeen aikataulu: 1.9.2016 – 31.8.2019

Rahoitus: Suomen Akatemia (294428)