Henkilöstö - Staff - Department of Psychology

Henkilöluettelo voidaan järjestää myös tehtävänimikkeiden mukaisesti klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. / The personnel list can be arranged also by tasks by clicking the headline of the column.

Professorit / Professors

Psykologian laitos / Department of Psychology

Apurahatutkijat / Grant researchers

Emerita /Emeritus