26.06.2018

Henkilöstö - Staff - Department of Psychology

Henkilöluettelo voidaan järjestää myös tehtävänimikkeiden mukaisesti klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. / The personnel list can be arranged also by tasks by clicking the headline of the column.

Professorit / Professors

Psykologian laitos / Department of Psychology

Otieno Suzanne, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
suzanne.c.otieno@jyu.fi
+358408053281
Kärki Aa331.6,
Bachelor of Education (Kenyatta University in Kenya), Master of Educational Sciences and a PhD (Psychology) degree JYU

Apurahatutkijat / Grant researchers

Emerita /Emeritus