09.06.2016

Hyvönen Katriina, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Short number:
3689
Room:
Kärki Aa260.4

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyödyistä on vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta hyvinvointivaikutuksia hyödyntävistä menetelmistä eli luontointerventioista on tutkimustietoa vähemmän. Samaan aikaan kuitenkin kiinnostus esimerkiksi Green Care -toimintaa kohtaan on laajasti lisääntynyt. Pyrkimyksemme on saada uutta tietoa luonnossa ulkoilun vaikutuksista työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen, sekä tutkia ja kehittää luontointerventioita erityisesti työterveyshuollon ammattilaisten käyttöön.

The Relevance and Benefits of my Research

Strong research evidence supports the health and well-being benefits of nature environments but there is less research about the methods applying these well-being effects, i.e., nature-assisted interventions. In the meantime, for instance Green Care activities have received wider interest. Our aim is to gain new knowledge on the impact of nature-related activities on occupational well-being and performance as well as research and develop nature-assisted interventions in occupational health services.