15.06.2016

Lämsä Tiina, Projektitutkija / Project Researcher

Short number:
4554
Room:
KÄRKI Ab391.1.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Teen kulttuurintutkimuksellisesti orientoitunutta lapsuudentutkimusta ja selvitän päiväkirjamenetelmää käyttämällä, millaista lapsuutta lasten arkielämässä tuotetaan. Lapsuuskäsityksien tutkiminen on tärkeää, sillä ne koskettavat lasten elämäntodellisuutta ohjaamalla suhtautumistapaa lapsiin ja vaikuttavat myös lasten omaan itseymmärrykseen.