24.05.2018

Lohvansuu Kaisa, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Lohvansuu Kaisa, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Short number:
3688
Room:
KÄRKI Aa364.1.

Areas of Interest

Developmental cognitive neuroscience

Research Areas

Dyslexia, reading difficulties, speech perception, auditory event-related potentials (ERPs)

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkin perinnölliseen lukivaikeuteen eli dysleksiaan liittyviä aivojen sähköisiä muutoksia. Erityisesti pyrin selvittämään, mitkä tiedollisten prosessien ongelmat lukivaikeuslasten aivoissa vaikeuttavat lukemaan oppimista. Tämä tieto on tärkeää tehokkaampien opetus- ja kuntoutusmenetelmien kehittämisessä.

The Relevance and Benefits of my Research

The relevance of my research follows from the call for more effective teaching and rehabilitation methods meeting the individual needs of each dyslexic child. However, information on associations between underlying brain and behavioral level cognitive processes hampered in dyslexic children needs to be uncovered before those methods can be developed.

Recent publications

Lohvansuu, K., Hämäläinen, J. A., Tanskanen, A., Bartling, J., Bruder, J., Honbolygó F., Demonet, J-F., Schulte-Körne, G. Csépe, V. & Leppänen, P.H.T. (2013). Separating mismatch negativity (MMN) response from auditory obligatory brain responses in school-aged children. Psychophysiology, 50 (7), 640-652.

Landerl et al (2013). Predictors of developmental dyslexia in European orthographies with varying complexity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54 (6), 686-694.

Lohvansuu, K., Hämäläinen, J., Tanskanen, A., Ervast, L., Heikkinen, E., Lyytinen, H., & Leppänen, P. (2014). Enhancement of brain event-related potentials to speech sounds is associated with compensated reading skills in dyslexic children with familial risk for dyslexia. International Journal of Psychophysiology, 94 (3), 298-310.

Moll et al. (2014). Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies. Learning and Instruction, 29, 65-77.

Becker et al. (2014). Genetic analysis of dyslexia candidate genes in the European cross-linguistic NeuroDys cohort. European Journal of Human Genetics, 22(5), 675-680.

Hämäläinen, J. A., Lohvansuu, K., Ervast, L., & Leppänen, P. H. (2015). Event-related potentials to tones show differences between children with multiple risk factors for dyslexia and control children before the onset of formal reading instruction. International Journal of Psychophysiology, 95, 101-112.