29.05.2017

Salmela-Aro Katariina, Professori / Professor

Salmela-Aro Katariina, Professori / Professor
Short number:
4675
Room:
KÄRKI Aa356

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkin nuorten motivaatiota, hyvinvointia ja koulutuksellisia polkuja. Tutkimukseni on hyvin tärkeää ja ajankohtaista niin nuorille, vanhemmille, opettajille ja päätöksentekijöille.

Olemme osoittaneet, että alakoululaisista jopa lähes puolet kokee kyynisyyttä koulua kohtaan ja on vaarassa menettää koulun merkityksen.

Digitaalisuudella on kahdet kasvot. Toisaalta nämä koulun merkityksen kadottaneet kokevat, että he innostuisivat koulun käynnistä jos heille olisi mahdollista käyttää digiteknologiaa koulussa. Toisaalta osoitimme juuri pitkittäistutkimuksen avulla että koulu-uupumus ja nettiriippuvuus muodostavat kumulatiivisia toisiaan ruokkivia polkuja sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla. Uupumus edelleen välittää nettiriippuvuuden ja masennuksen välistä yhteyttä: nettiriippuvuus voi siis johtaa masennukseen uupumuksen kautta. Digiloikka tulee siis tehdä mutta huolella.

Uusi haaste Suomessa on maahanmuuttajaoppilaat. Suomessa on OECDn yksi suurimmista eroista kantaväestön ja maahanmuuttajaoppilaiden osaamisessa. Osoitimme, että peruskoulussa erityisesti maahanmuuttajapoikien uupumus kasvaa voimakkaasti.

Koulusiirtymät ovat vaiheita jolloin motivaatio ja hyvinvointi usein muuttuu. Peruskoulun jälkeen lukion siirtyneiden uupumus kasvaa usein voimakkaasti, erityisesti tytöillä. Viimeisen kahden vuoden aikana lukiotyttöjen uupumus on lisääntynyt jopa 30%. Tytöt kokevat lukion haastavaksi ja se johtaa usein uupumuksen lisääntymiseen ja välivuosiin. Välivuodet edelleen voivat laskea motivaatiota ja lisätä pahoinvointia. Yksi välivuosi kuitenkin on usein positiivinen Suomessa.

Sen sijaan ammatillisiin opintoihin siirtyneiden uupumus ja stressi laskee ja itsearvostus lisääntyy. Olemme havainneet tämän sekä Suomessa että esimerkiksi Britanniassa.

Suomessa uran työstäminen tulisi aloittaa jo huomattavasti varhemmin, viimeistään peruskoulun lopussa. Nuoret jäävät nyt kovin yksin sen kanssa. Osoitimme myös että jopa 40% nuorista 23-25vuotiasta aikuisista edelleen miettii ja märehtii identiteettiään ja miettii suuntaa elämälleen.

Miten lisätä motivaatiota ja hyvinvointia? Koulussa on tärkeää oppia varautumaan vastoinkäymisiin ja luoda pystyvyyden kokemuksia ennen keskeisiä koulutuksellisia siirtymiä. Nuoret innostuvat kun he kiinnostuvat ja kokevat opetuksen relevantiksi ja kokevat kompetenssinsa ja taitonsa ja tilanteen haastavuuden yhteensopivuutta. Tällaisissa tilanteissa opiskelijat kokevat usein virtaus, flow, kokemuksia.

Publications

Salmela-Aro, K. (in press). Dark and bright sides of thriving - school burnout and engagement in the Finnish context. European Journal of Developmental Psychology.

Salmela-Aro, K., Moeller, J., Schneider, B., Spicer, J. & Lavonen, J. (in press). Integrating the light and dark sides of student engagement using person-oriented and situation-specific approaches. Learning and Instruction. doi:10.1016/j.learninstruc.2016.01.001

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Alho, K. (in press). The Dark Side of Internet Use: Two Longitudinal Studies of Excessive Internet Use, Depressive Symptoms, School Burnout and Engagement Among Finnish Early and Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence.

Moisala, M., Salmela, V., Hietajärvi, L., Salo, E., Carlson, S., Salonen, O., Lonka, K., Hakkarainen, K., Salmela-Aro, K. & Alho, K. (2016). Media multitasking is associated with distractibility and increased prefrontal activity in adolescents and young adults. NeuroImage, 134, 113–121.

Symonds, J., Chow, A., Dietrich, J. & Salmela-Aro, K. (2016). Mental Health Improves After Transition from Comprehensive School to Vocational Education or Employment in England: A National Cohort Study. Developmental Psychology, 52(4), 652–665.

Salmela-Aro, K., Muotka, J., Hakkarainen, K., Alho, K. & Lonka, K. (in press). School Burnout and Engagement Profiles among Digital Natives in Finland: A Person-oriented Approach. European Journal of Developmental Psychology.

Symonds, J., Schoon, I. & Salmela-Aro, K. (in press). Developmental Trajectories of Emotional Disengagement from Schoolwork and Their Longitudinal Associations in England. British Journal of Educational Psychology.

Obshonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Salmela-Aro, K. (in press). Entrepreneurship as a 21st century skill: Entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood. Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal

Pavlova, M., Silbereisen, E., Ranta, M. & Salmela-Aro, K. (in press). Warm and Supportive Parenting Can Discourage Offspring's Civic Engagement in the Transition to Adulthood". Journal of Youth and Adolescence.

Schneider, B., Krajick, J., Lavonen, J., Salmela-Aro, K. et al. (2016). Investigating Optimal Learning Moments in U.S. and Finnish Science Classes. Journal of Research in Science Teaching, 53(3), 400–421. doi:10.1002/tea.21306

Kinnunen, J., et al., Salmela-Aro, K., Rimpelä, A. (in press). Academic well-being and smoking among 14- to 17-year-old schoolchildren in six European cities. Journal of Adolescence.

Parker, P., Thoemmes, F., Duineveld, J. & Salmela-Aro, K. (2015). I Wish I had (not) taken a Gap-Year? The Psychological and attainment outcomes of different post-school pathways. Developmental Psychology. 51(3), 323–333. doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0038667

Salmela-Aro, K. (2015). Toward a new science of academic engagement. Research in Human Development, 12(3–4), 304–311. doi:10.1080/15427609.2015.1068038

Wang, M.-T., Chow, A., Hofkens, K. & Salmela-Aro, K. (2015). The Trajectories of Student Emotional Engagement and School Burnout with Academic and Psychological Development: Findings from Finnish Adolescents. Learning and Instruction, 35, 57–65. doi:10.1016/j.learninstruc.2014.11.004

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki E. & Saisto, T. (2015) Life satisfaction, general well-being and costs of treatment for severe fear of childbirth in nulliparous women by psychoeducative group or conventional care attendance. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 94(5),527-33.

Marttinen, E., Dietrich, J. & Salmela-Aro, K. (2016). Dark shadows of rumination: Finnish young adults' identity profiles, personal goals and concerns. Journal of Adolescence, 47, 185–196. doi:10.1016/j.adolescence.2015.10.024

Leikas, S., & Salmela-Aro, K. (2015). Personality trait changes among young Finns: the role of life events and transitions. Journal of Personality, 83(1), 117–126. doi:10.1111/jopy.12088

Li, S., Palonen, T., Salmela-Aro, K. & Hakkarainen, K. (in press). Adolesents social networks: Exploring different patterns of socio-digital participation. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2015.1120236

Upadyaya, K. & Salmela-Aro, K. (2015). Development of early vocational behavior: Parallel associations between career engagement and satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 90, 66–74. doi:10.1016/j.jvb.2015.07.008

Sortheix, F., Chow, A. & Salmela-Aro, K. (2015). Work values and transition to work life: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 89, 162–171. doi:10.1016/j.jvb.2015.06.001

Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2015). Cross-lagged associations between study and work engagement dimension during young adulthood. The Journal of Positive Psychology, 10(4), 346–358. doi:10.1080/17439760.2014.983958

Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2015). Developmental Trajectories of School Burnout: Evidence from Two Longitudinal Studies. Learning and Individual Differences, 36, 60–68. doi:10.1016/j.lindif.2014.10.016

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E. & Saisto, T. (2015). Group psychoeducation with relaxation for severe fear of childbirth improves maternal adjustment and childbirth experience – a randomized controlled trial. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(1), 1–9. doi:10.3109/0167482X.2014.980722

Salmela-Aro, K., & Trautwein, U. (2013). School success- Perspectives from Europe and beyond Editorial. European Psychologist, 18(2), 77–78. doi:10.1027/1016-9040/a000148

Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2012). Gendered pathways in school burnout among adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 929–939. doi:10.1016/j.adolescence.2012.01.001

Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2012). The Schoolwork Engagement Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 28(1), 60–67. doi:10.1027/1015-5759/a000091

Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2014). Schoolwork engagement and burnout among Finnish high school students and young adults: Profiles, progressions and educational outcomes. Developmental Psychology, 50(3), 649–662. doi:10.1037/a0033898

Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in the context of demands-resources model. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 137–151. doi:10.1111/bjep.12018

Salmela-Aro, K. (2012). Academic expectations and well-being from school to work during the economic downturn. New Directions for Youth Development, 2012(135), 57–64. doi:10.1002/yd.20028

Moeller, J., Salmela-Aro, K., Lavonen, J. & Schneider, B. (2015). Does Anxiety in Science Classrooms Impair Science Motivation? Gender Differences Beyond the Mean Level. International Journal of Gender, Science and Technology, 7(2), 230–254.

Nedeström, N., & Salmela-Aro, K. (2014). Self-other agreement of personality judgments in job interviews: Exploring the effects of trait, gender, age and social desirability. Scandinavian Journal of Psychology, 55(5), 520–526. doi:10.1111/sjop.12154

Leikas, S., & Salmela-Aro, K. (2015). Personality types during transition to young adulthood: how are they related to life events and well-being? Journal of Adolescence, 37(5), 753–762. doi:10.1061/j.adolescence.2014.01.003

Salmela-Aro, K., Read, S., Vuoksimaa, E., Korhonen, T., Dick, D., Kaprio, J., & Rose, R. ive Symptoms and Career-related Goal Appraisals: Genetic and Environmental Correlations and Interactions. Twin Research and Human Genetics, 17(4), 236–243. doi:http://dx.doi.org/10.1017/thg.2014.33

Linnansaari, J., Viljaranta, J., Lavonen, J., Schneider, B. & Salmela-Aro, K. (2015). Finnish students engagement in science lessons. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 11(2), 192–206.

Hafen, C. A., Laursen, B., Nurmi, J.-E. & Salmela-Aro, K. (2013). Bullies, victims, and antipathy: The feeling is mutual. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(5), 801–809. doi:10.1007/s10802-013-9720-5

Dietrich, J., Parker, P. & Salmela-Aro, K. (2012). Phase-adequate engagement at the post-school transition. Developmental Psychology, 48(6), 1575–1593. doi:10.1037/a0030188

Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: A review of empirical research. European Psychologist, 18(2), 136–147. doi:10.1027/1016-9040/a000143

Tynkkynen, L., Dietrich, J. & Salmela-Aro, K. (2014). Career Goal-Related Success Expectations Across Two Educational Transitions: A Seven-Year Longitudinal Study. European Journal of Developmental Psychology, 11(3), 356–372. doi:10.1080/17405629.2013.840577

Innanen, H., Tolvanen, A., & Salmela-Aro, K. (2014). Burnout, work engagement and workaholism among highly educated employees: Profiles, antecedents and outcomes burnout. Burnout Research.

Sortheix, F., Dietrich, J., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2013). The role of career values for work engagement during the transition to working life. Journal of Vocational Behavior, 83, 466–475. doi:10.1016/j.jvb.2013.07.003

Hietajärvi, L., Tuominen-Soini, H., Hakkarainen, K., Salmela-Aro, K., & Lonka, K. (2015). Is student motivation related to socio-digital participation? A person-oriented approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1156–1167

Salmela-Aro, K., Read, S., Nurmi, J.-E., Vuoksimaa, E., Siltala, M., Dick, D. M., Pulkkinen, L., & Rose, R. J. (2012). Personal goals and personality traits among young adults: Genetic and environmental effects. Journal of Research in Personality, 46(3), 248–257. doi:10.1016/j.jrp.2012.01.007

Tynkkynen, L., Tolvanen, A., & Salmela-Aro, K. (2012). Trajectories of educational expectations from adolescence to young adulthood in Finland. Developmental Psychology, 48(6), 1674–1685. doi:10.1037/a0027245

Chow, A., Eccles, J. S., & Salmela-Aro, K. (2012). Task value profiles across subjects and aspirations to physical and IT-related sciences in the United States and Finland. Developmental Psychology, 48(6), 1612–1628. doi:10.1037/a0030194

Seiffke-Krenke, I., Luyckx, K., & Salmela-Aro, K. (2014). Work and Love During Emerging Adulthood: Introduction to the Special Issue. Editorial. Emerging Adulthood Journal, 2(1), 3–5. doi: 10.1177/2167696813516091

Marion, D., Laursen, B., Kiuru, N., Nurmi, J., & Salmela-Aro, K. (2014). Maternal affection moderates friend influence on schoolwork engagement. Developmental Psychology, 50(3), 766–771. doi:10.1037/a0034295

Pietarinen, J., Pyhältö, K., Soini, T., & Salmela-Aro, K. (2013). Reducing teacher burnout: A socio-contextual approach. Teaching and Teacher Education, 35, 62–72. doi:10.1016/j.tate.2013.05.003

Upadyaya, K. & Salmela-Aro, K. (2014). Engagement with Studies and Work: Trajectories from Post-Comprehensive Education to Higher Education and Work. Journal of Emerging Adulthood.

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Nurmi, J.-E., & Eerola, M. (2014). Antecedents and Consequences of Transitional Pathways to Adulthood among University Students: 18-year Longitudinal Study. Journal of Adult Development, 21(1), 48–58. doi:10.1007/s10804-013-9178-2

Dietrich, J., Andersson H., & Salmela-Aro, K. (2014). Developmental Psychologists’ Perspective on Pathways through School and beyond. Sequence Analysis.

Inkinen, M., Lonka, K., Muukkonen, H., Litmanen, T., Hakkarainen, K., & Salmela-Aro, K. (2013). The Interface Between Core Affects and the Challenge-Skill Relationship. Journal of Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-013-9455-6

Ranta, M., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2013). Trajectories of life satisfaction and the financial situation in the transition to adulthood. Journal of Longitudinal and Life course Studies, 4(1), 57–77.

Dawn, D., Kiuru, N., Laursen, B., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J. (2013). Selecting and retaining friends on the basis of cigarette smoking similarity. Journal of Research on Adolescence, 23(3), 464-473. doi:10.1111/jora.12017

Salmela-Aro, K. (2012). Motivation, burnout and engagement during critical transitions from school to work. In Karabenick & Urdan (Eds). Advances in Motivation and Achievement (Vol. 17), 79–108.

Dietrich, J., & Salmela-Aro, K. (2013). Parental involvement and adolescents’ career goal pursuit during the post-school transition. Journal of Adolescence, 36(1), 121–128. doi:10.1016/j.adolescence.2012.10.009

Salmela-Aro, K., Read, S., Rouhe, H., Halmesmaki, E., Toivanen, R. M., Tokola, M. I., & Saisto, T. (2012). Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of Health Psychology, 17(4), 520–534. doi:10.1177/1359105311421050

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E., & Saisto, T. (2013). Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women - randomised trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 120(1), 75–84. doi:10.1111/1471-0528.12011

Byrne, S., Salmela-Aro, K., Read, S., & Rodrigo, M. J. (2012). Individual and group effects in a community-based Implementation of a Positive Parenting Program. Research on Social Work Practice, 23(1), 46–56. doi:10.1177/1049731512457831

Vuori, J., Koivisto, P., Mutanen, P., Jokisaari, M., & Salmela-Aro, K. (2008). Towards Working Life: Effects of an intervention on mental health and transition to post-basic education. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 67–80. doi:10.1016/j.jvb.2007.10.003

Ranta, M., Punamäki, R., Tolvanen, A., & Salmela-Aro, K (2012). The Role of financial resources and agency in success and satisfaction regarding developmental tasks in early adulthood. Contemporary Perspectives of Family Research, 6, 187–233. doi:10.1108/S1530-3535(2012)0000006011

Tynkkynen, L., Vuori, J., & Salmela-Aro, K. (2012). The role of psychological control, socioeconomic status and academic achievement in parents’ educational aspirations for their adolescent children. European Journal of Developmental Psychology, 9(6), 695–710. doi:10.1080/17405629.2012.671581

Salmela-Aro, K., Taanila, A., Ek, E., & Chen, M. (2012). Role configurations in young adulthood, antecedents, and later wellbeing among Finns born in 1966. Longitudinal and Life Course Studies, 3(2), 228-242. doi:10.14301/llcs.v3i2.184

Salmela-Aro, K., Read, S., Korhonen, T., Vuoksimaa, E., Rose, R. J., & Kaprio, J. (2012). Young adults’ developmental task-related goals modify the association between self-focused goals and depressive symptoms. Applied Psychology: Health and Well-Being, 4(1), 106–125. doi:10.1111/j.1758-0854.2011.01064.x

Kiuru, N., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Zettergren, P., Andersson, H., & Bergman, L. (2012). Best friends in adolescence show similar educational careers in early adulthood. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(2), 102–111. doi:10.1016/j.appdev.2011.12.001

Thomasik, M. J., & Salmela-Aro, K. (2012). Knowing when to let go at the entrance to university: Beneficial effects of compensatory secondary control after failure. Motivation and Emotion, 36(2), 170–179. doi:10.1007/s11031-011-9246-5

Kähönen, K., Näätänen, P., Tolvanen, A., & Salmela-Aro, K. (2012). Development of sense of coherence during two group interventions. Scandinavian Journal of Psychology, 53(6), 523–527. doi:10.1111/sjop.12020

Salmela-Aro, K., Mutanen, P., & Vuori, J. (2012). Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 67–75. doi:10.1016/j.jvb.2011.07.001

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290–305. doi:10.1016/j.lindif.2012.01.002

Bask, M., & Salmela-Aro, K. (2013). Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 511–528. doi:10.1007/s10212-012-0126-5

Salmela-Aro, K. (2012). Transition to parenthood and positive parenting: Longitudinal and intervention approaches. European Journal of Developmental Psychology, 9(1), 21–32. doi:10.1080/17405629.2011.607584

Pyhältö, K., Pietarinen, J., & Salmela-Aro, K. (2011). Teacher–working-environment fit as a framework for burnout experienced by Finnish teachers. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1101–1110. doi:10.1016/j.tate.2011.05.006

Kiuru, N., Burk, W. J., Laursen, B., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (2012). Is Depression contagious? A test of alternative peer socialization mechanisms of depressive symptoms in adolescent peer networks. Journal of Adolescent Health, 50(3), 250–255. doi:10.1016/j.jadohealth.2011.06.013

Vasalampi, K., Nurmi, J.-E., Jokisaari, M., & Salmela-Aro, K. (2012). The role of goal-related autonomous motivation, effort and progress in the transition to university. European Journal of Psychology of Education, 27(4), 591–604. doi:10.1007/s10212-011-0098

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Nurmi, J.-E., & Eerola, M. (2011). Mapping pathways to adulthood among Finnish university students: Sequences, patterns, variations in family- and work-related roles. Advances in Life Course Research, 16(1), 25–41. doi:10.1016/j.alcr.2011.01.003

Salmela-Aro, K., Tolvanen, A., & Nurmi, J.-E. (2011). Social strategies during university studies predict early career work burnout and engagement: 18-year longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 145–157. doi:10.1016/j.jvb.2011.01.002

Parker, P. D., & Salmela-Aro, K. (2011). Developmental processes in school burnout: A comparison of major developmental models. Learning and Individual Differences, 21(2), 244–248. doi:10.1016/j.lindif.2011.01.005

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Gissler, M., Halmesmäki, E., & Saisto, T. (2011). Mental health problems common in women with fear of childbirth. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 118(9), 1104–1111. doi:10.1111/j.1471-0528.2011.02967.x

Pietarinen, J., Pyhältö, K. Soini, T. & Salmela-Aro, K. (2013) Validity and reliability of the socio-contextual teacher burnout inventory (STBI). Psychology, 4(1), 73–82. doi:10.4236/psych.2013.41010

Tolvanen, A., Kiuru, N., Leskinen, E., Hakkarainen, K., Inkinen, M., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2011). A new approach for estimating a nonlinear growth component in multilevel modeling. International Journal of Behavioral Development, 35(4), 370–379. doi:10.1177/0165025411406564

Salmela-Aro, K., Rantanen, J., Hyvönen, K., Tilleman, K., & Feldt, T. (2011). Bergen Burnout Inventory: reliability and validity among Finnish and Estonian managers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 84(6), 635–645. doi:10.1007/s00420-010-0594-3

Kiuru, N., Haverinen, K., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Savolainen, H., & Holopainen, L. (2011). Students with reading and spelling disabilities: Peer groups and educational attainment in secondary education. Journal of Learning Disabilities, 44(6), 556–569. doi:10.1177/0022219410392043

Kiuru, N., Leskinen, E., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (2011). Depressive symptoms during adolescence: Do learning difficulties matter? International Journal of Behavioral Development, 35(4), 298–306. doi:10.1177/0165025410396764

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2011). Stability and change in achievement goal orientations: A person-centered approach. Contemporary Educational Psychology, 36(2), 82–100. doi:10.1016/j.cedpsych.2010.08.002

Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2011). Task-values across subject domains: A gender comparison using a person-centered approach. International Journal of Behavioral Development, 35(3), 202–209. doi:10.1177/0165025411398184

Laursen, B., Bukowski, W. M., Nurmi, J.-E., Marion, D., Salmela-Aro, K., & Kiuru, N. (2010). Opposites detract: Middle school peer group antipathies. Journal of Experimental Child Psychology, 106(4), 240–256. doi:10.1016/j.jecp.2010.03.001

Salmela-Aro, K. (2010). Personal goals and well-being: How do young people navigate their lives? New Directions for Child and Adolescent Development, 2010(130), 13–26. doi:10.1002/cd.278

Salmela-Aro, K., & Kunttu, K. (2010). Study Burnout and Engagement in Higher Education. Unterrichts wissenschaft, 38, 4, 322–337.

Salmela-Aro, K., & Natale, K. (2011). School burnout and engagement: Antecedents and consequences. Longitudinal and Life Course Studies.

Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2010). Trajectories of life satisfaction across the transition to post-compulsory education: Do adolescents follow different pathways? Journal of Youth and Adolescence, 39(8), 870–881. doi:10.1007/s10964-009-9464-2

Salmela-Aro, K., & Schoon, I. (2010, Ed.). Youth Development in Europe. European Psychologist, 14(4), 372–375. doi:10.1027/1016-9040.14.4.372

Salmela-Aro, K. (2009). Personal goals and well-being during critical life transitions: The four C’s—Channelling, choice, co-agency and compensation. Advances in Life Course Research, 14(1-2), 63–73. doi:10.1016/j.alcr.2009.03.003

Salmela-Aro, K., Tynkkynen, L., & Vuori, J. (2011). Parents’ work burnout and adolescents’ school burnout: Are they shared? European Journal of Developmental Psychology, 8(2), 215–227. doi:10.1080/17405620903578060

Salmela-Aro, K., Näätänen, P., Tolvanen, A., & Nurmi, J.-E. (2011). Changes in goal-related affects: Decrease burnout during a group psychotherapy intervention. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(4), 451–466. doi:10.1080/13594321003633703

Tynkkynen, L., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (2010). Career goal-related social ties during two educational transitions: Antecedents and consequences. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 448–457. doi:10.1016/j.jvb.2009.12.001

Vasalampi, K., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (2010). Education-related goal appraisals and self-esteem during the transition to secondary education: A longitudinal study. International Journal of Behavioral Development, 34(6), 481–490. doi:10.1177/0165025409359888

Feldt, T., Hyvönen, K., Oja-Lipasti, T., Kinnunen, U., & Salmela-Aro, K. (2012). Do work ability and job involvement channel later personal goals in retirement? An 11-year follow-up study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 85(5), 547–558. doi:10.1007/s00420-011-0705-9

Kiuru, N., Burk, W. J., Laursen, B., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (2010). Pressure to drink but not to smoke: Disentangling selection and socialization in adolescent peer networks and peer groups. Journal of Adolescence, 33(6), 801–812. doi:10.1016/j.adolescence.2010.07.006

Salmela-Aro, K. (2009). Buts Personnels, estimate de soi et symptames dapressifs au cours de la transition vers la de adulte [Personal goals, self-esteem and depressive symptoms during emerging adulthood]. Special Issue on personal goals. Revue Quebecoise de Psychologie, 30, 47–70.

Salmela-Aro, K., Tolvanen, A., & Nurmi, J.-E. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 162–172. doi:10.1016/j.jvb.2009.03.009

Salmela-Aro, K., & Tuominen-Soini, H. (2010). Adolescents’ life satisfaction during the transition to post-comprehensive education: Antecedents and consequences. Journal of Happiness Studies, 11(6), 683–701. doi:10.1007/s10902-009-9156-3

Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Saisto, T., & Halmesmäki, E. (2010). Spousal support for personal goals and relationship satisfaction among women during the transition to parenthood. International Journal of Behavioral Development, 34(3), 229–237. doi:10.1177/0165025409350956

Vasalampi, K., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (2009). Adolescents’ self-concordance, school engagement, and burnout predict their educational trajectories. European Psychologist, 14(4), 332–341. doi:10.1027/1016-9040.14.4.332

Salmela-Aro, K., Mutanen, P., Koivisto, P., & Vuori, J. (2010). Adolescents’ future education-related personal goals, concerns, and internal motivation during the “Towards Working Life” group intervention. European Journal of Developmental Psychology, 7(4), 445–462. doi:10.1080/17405620802591628

Hyvönen, K., Feldt, T., Salmela-Aro, K., Kinnunen, U., & Mäkikangas, A. (2009). Young managers’ drive to thrive: A personal work goal approach to burnout and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 183–196. doi:10.1016/j.jvb.2009.04.002

Salmela-Aro, K., Savolainen, H., & Holopainen, L. (2009). Depressive Symptoms and School Burnout During Adolescence: Evidence from Two Cross-lagged Longitudinal Studies. Journal of Youth and Adolescence, 38(10), 1316–1327. doi:10.1007/s10964-008-9334-3

Nurmi, J.-E., Salmela-Aro, K., & Aunola, K. (2009). Personal goal appraisals vary across both individuals and goal contents. Personality and Individual Differences, 47(5), 498–503. doi:10.1016/j.paid.2009.04.028

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Halmesmäki, E., & Saisto, T. (2009). Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 116(1), 67–73. doi:10.1111/j.1471-0528.2008.02002.x

Wiese, B. S., & Salmela-Aro, K. (2009). Goal conflict and facilitation as predictors of work–family satisfaction and engagement. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 490–497. doi:10.1016/j.jvb.2008.09.007

Salmela-Aro, K., Read, S., Nurmi, J.-E., Koskenvuo, M., Kaprio, J., & Rantanen, T. (2009). Personal goals of older female Twins. European Psychologist, 14(2), 160–167. doi:10.1027/1016-9040.14.2.160

Marttinen, E., & Salmela-Aro, K. (2012). Personal goal orientations and subjective well-being of adolescents. Japanese Psychological Research, 54(3), 263–273. doi:10.1111/j.1468-5884.2012.00521.

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J.-E. (2009). School Burnout Inventory (SBI). European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57. doi:10.1027/1015-5759.25.1.48

Salmela-Aro, K., & Suikkari, A.-M. (2008). Letting go of your dreams—Adjustment of child-related goal appraisals and depressive symptoms during infertility treatment. Journal of Research in Personality, 42(4), 988–1003. doi:10.1016/j.jrp.2008.02.007

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., & Nurmi, J.-E. (2008). The role of educational track in adolescents’ school burnout: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78(4), 663–689. doi:10.1348/000709908X281628

Viljaranta, J., Nurmi, J.-E., Aunola, K., & Salmela-Aro, K. (2009). The role of task values in adolescents’ educational tracks: A person-oriented approach. Journal of Research on Adolescence, 19(4), 786–798. doi:10.1111/j.1532-7795.2009.00619.x

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J., & Halmesmäki, E. (2008). Longitudinal study on the predictors of parental stress in mothers and fathers of toddlers. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29(3), 219–228. doi:10.1080/01674820802000467

Kiuru, N., Nurmi, J.-E., Aunola, K., & Salmela-Aro, K. (2009). Peer group homogeneity in adolescents’ school adjustment varies according to peer group type and gender. International Journal of Behavioral Development, 33(1), 65–76. doi:10.1177/0165025408098014

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, M., & Jokela, J. (2008). Does School Matter? European Psychologist, 13(1), 12–23. doi:10.1027/1016-9040.13.1.12

Kiuru, N., Nurmi, J.-E., Aunola, K., & Salmela-Aro, K. (2009). The role of peer groups in adolescents’ educational trajectories. European Journal of Developmental Psychology, 6(5), 521–547. doi:10.1080/17405620701330599

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2008). Achievement goal orientations and subjective well-being: A person-centred analysis. Learning and Instruction, 18(3), 251–266. doi:10.1016/j.learninstruc.2007.05.003

Nurmi, J.-E., Salmela-Aro, K., Keskivaara, P., & Näätänen, P. (2008). Confidence in work-related goals and feelings of exhaustion during a therapeutic intervention for burnout: A time-series approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(2), 277–297. doi:10.1348/096317907X241524

Salmela-Aro, K., Aunola, K., & Nurmi, J.-E. (2007). Personal goals during emerging adulthood: A 10-year follow up. Journal of Adolescent Research, 22(6), 690–715. doi:10.1177/0743558407303978

Salmela-Aro, K., Vuori, J., & Koivisto, P. (2007). Adolescents’ motivational orientations, school-subject values, and well-being: A person-oriented approach. Hellenic Journal of Psychology, 4, 310–330.

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (2007). Self-esteem during university studies predicts career characteristics 10 years later. Journal of Vocational Behavior, 70(3), 463–477. doi:10.1016/j.jvb.2007.01.006

Kiuru, N., Aunola, K., Nurmi, J.-E., Leskinen, E., & Salmela-Aro, K. (2008). Peer group influence and selection in adolescents’ school burnout: A Longitudinal Study. Merrill-Palmer Quarterly, 54(1), 23–55. doi:10.1353/mpq.2008.0008

Salmela-Aro, K., Aunola, K., & Nurmi, J.-E. (2008). Trajectories of depressive symptoms during emerging adulthood: Antecedents and consequences. European Journal of Developmental Psychology, 5(4), 439–465. doi:10.1080/17405620600867014

Salmela-Aro, K., Aunola, K., Nurmi, J.-E., Saisto, T., & Halmesmäki, E. (2006). Changes in depressive symptoms and marital satisfaction during a birth of a child to the family vary across couples rather than individuals. Journal of Personal and Social Relationships, 23, 781-803.

Saisto, T., Toivanen, R., Salmela-Aro, K., & Halmesmäki, E. (2006). Therapeutic group psychoeducation and relaxation in treating fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 85(11), 1315–1319. doi:10.1080/00016340600756920

Salmela-Aro, K., & Wiese, B. S. (2006). Communicating personal goals: Consequences for person perception in the work and family domains. Swiss Journal of Psychology, 65(3), 181–191. doi:10.1024/1421-0185.65.3.181

Salmela-Aro, K., & Schoon, I. (2005). Introduction to the Special Section: Human development and well-being. European Psychologist, 10(4), 259–263. doi:10.1027/1016-9040.10.4.259

Schoon, I., Hansson, L., & Salmela-Aro, K. (2005). Combining Work and Family Life. European Psychologist, 10(4), 309–319. doi:10.1027/1016-9040.10.4.309

Salmela-Aro, K., Näätänen, P., & Nurmi, J. (2004). The role of work-related personal projects during two burnout interventions: a longitudinal study. Work & Stress, 18(3), 208–230. doi:10.1080/02678370412331317480

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (2004). Employees’ motivational orientation and well-being at work: A person-oriented approach. Journal of Organizational Change Management, 17(5), 471–489. doi:10.1108/09534810410554498

Nurmi, J.-E., Aunola, K., Salmela-Aro, K., & Lindroos, M. (2003). The role of success expectation and task-avoidance in academic performance and satisfaction: Three studies on antecedents, consequences and correlates. Contemporary Educational Psychology, 28(1), 59–90. doi:10.1016/S0361-476X(02)00014-0

Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (2002). Goal construction, reconstruction and depressive symptoms in a life-span context: The Transition from school to work. Journal of Personality, 70(3), 385–420. doi:10.1111/1467-6494.05009

Nurmi, J., Salmela-Aro, K., & Koivisto, P. (2002). Goal importance and related achievement beliefs and emotions during the transition from vocational school to work: Antecedents and consequences. Journal of Vocational Behavior, 60(2), 241–261. doi:10.1006/jvbe.2001.1866

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., & Halmesmäki, E. (2002). Intensive intervention for fear of childbirth did not reduce requests for caesarean section but decreased duration of vaginal labour. Evidence-Based Mental Health, 5(3), 87–87. doi:10.1136/ebmh.5.3.87

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Könönen, T., & Halmesmäki, E. (2001). A randomized controlled trial of intervention in fear of childbirth. Obstetrics & Gynecology, 98(5), 820–826. doi:10.1016/S0029-7844(01)01552-6

Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Saisto, T., & Halmesmäki, E. (2001). Goal reconstruction and depressive symptoms during the transition to motherhood: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology, 81(6), 1144–1159. doi:10.1037/0022-3514.81.6.1144

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., & Halmesmäki, E. (2001). Psychosocial characteristics of women and their partners fearing vaginal childbirth. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 108(5), 492–498. doi:10.1016/S0306-5456(00)00122-4

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., & Halmesmaki, E. (2001). Psychosocial predictors of disappointment with delivery and puerperal depression. A longitudinal study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 80(1), 39–45. doi:10.1034/j.1600-0412.2001.800108.x

Salmela-Aro, K., Näätänen, P., & Nurmi, J.-E. (2000). L’examen des projects personnel au cours d’une psychoterapie destinee aux personnes souffrant d’epuisement professionel. [The role of personal project appraisals during group psychotherapy of participants suffering from burnout symptoms.] Revue Quebecoise de Psychologie, 21, 2–28.

Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Saisto, T., & Halmesmäki, E. (2000). Women’s and men’s personal goals during the transition to parenthood. Journal of Family Psychology, 14(2), 171–186. doi:10.1037/0893-3200.14.2.171

Eronen, S., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1998). Optimistic, defensive-pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university environments. Learning and Instruction, 8(2), 159–177. doi:10.1016/S0959-4752(97)00015-7

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (1997). Positive and negative self-related goals and subjective well-being: A prospective study. Journal of Adult Development, 4(3), 179–188. doi:10.1007/BF02510596

Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1997). Social strategies and loneliness: A prospective study. Personality and Individual Differences, 23(2), 205–215. doi:10.1016/S0191-8869(97)00039-1

Nurmi, J.-E., Toivonen, S., Salmela-Aro, K., & Eronen, S. (1997). Social Strategies and Loneliness. The Journal of Social Psychology, 137(6), 764–777. doi:10.1080/00224549709595497

Eronen, S., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1997). Planning-Oriented, Avoidant, and Impulsive Social Reaction Styles: A Person-Oriented Approach. Journal of Research in Personality, 31(1), 34–57. doi:10.1006/jrpe.1997.2169

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (1997). Personal project appraisals, academic achievement and related satisfaction: A prospective study. European Journal of Psychology of Education, 12(1), 77–88. doi:10.1007/BF03172871

Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1997). Goal Contents, Well-being, and Life Context during Transition to University: A Longitudinal Study. International Journal of Behavioral Development, 20(3), 471–491. doi:10.1080/016502597385234

Nurmi, J.-E., Toivonen, S., Salmela-Aro, K., & Eronen, S. (1996). Optimistic, approach-oriented and avoidance strategies in social situations. Three studies on loneliness and peer relationships. European Journal of Personality, 10(3), 201–219. doi:10.1002/(SICI)1099-0984(199609)10:33.0.CO;2-#

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (1996). Depressive symptoms and personal project appraisals: A cross-lagged longitudinal study. Personality and Individual Differences, 21(3), 373–381. doi:10.1016/0191-8869(96)00078-5

Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (1996). Uncertainty and Confidence in Interpersonal Projects: Consequences for Social Relationships and Well-Being. Journal of Social and Personal Relationships, 13(1), 109–122. doi:10.1177/0265407596131006

Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., & Ruotsalainen, H. (1995). Personal goals and control beliefs of young social drop-outs. Perceptual and Motor Skills, 80(3c), 1184–1186. doi:10.2466/pms.1995.80.3c.1184

Nurmi, J.-E., Salmela-Aro, K., & Haavisto, T. (1995). The Strategy and Attribution Questionnaire: Psychometric Properties. European Journal of Psychological Assessment, 11(2), 108–121. doi:10.1027/1015-5759.11.2.108

Nurmi, J.-E., Salmela-Aro, K., & Ruotsalainen, H. (1994). Cognitive and attributional strategies among unemployed young adults: A case of the failure-trap strategy. European Journal of Personality, 8(2), 135–148. doi:10.1002/per.2410080205

Salmela-Aro, K., Nurmi, J.-E., Aro, A., Poppius, E., & Riste, J. (1993). Age Differences in Adults’ Personal Projects. The Journal of Social Psychology, 133(3), 415–417. doi:10.1080/00224545.1993.9712164

S

almela-Aro, K. (1992). Struggling with self: The personal projects of students seeking psychological counselling. Scandinavian Journal of Psychology, 33(4), 330–338. doi:10.1111/j.1467-9450.1992.tb00922.x

Nurmi, J.-E., Pulliainen, H., & Salmela-Aro, K. (1992). Age differences in adults’ control beliefs related to life goals and concerns. Psychology and Aging, 7(2), 194–196. doi:10.1037/0882-7974.7.2.194