18.10.2017

Tolvanen Asko, Yliopistotutkija / University Researcher

Tolvanen Asko, Yliopistotutkija / University Researcher
Room:
RUU C220

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkimukseni on soveltavaa tilastotiedettä joka auttaa käytännön tutkimuksissa esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa. Esimerkkeinä ratkaisu jolla monitasoaineistossa pystytään estimoimaan epälineaarinen kasvukäyrä ja tutkimus latenttien ryhmien lukumäärän arvioinnissa parhaiten toimivista kriteereistä.