24.05.2018

Vasalampi Kati, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Vasalampi Kati, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Short number:
4313
Room:
KÄRKI Aa359

Ope­tus

 • Kvantitatiiviset menetelmät
 • Jatkotutkinto- ja pro gradu -töiden ohjaus

Tut­ki­musa­lat

 • Lasten ja nuorten motivaatio ja hyvinvointi koulussa
 • Osallisuus ja kiinnittyminen koulutyöhön
 • Luokkahuonevuorovaikutus
 • Koulutukselliset tavoitteet
 • Opintojen nivelvaiheet

Vii­mei­sim­mät tut­ki­mus­hank­keet

 1. Alkuportaat seurantatutkimus: koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ennakoivat tekijät, kehityskulut ja mekanismit - 13-vuoden seurantatutkimus
 2. Akatemian Skidi-kids ohjelman hanke: Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa: osallistavien vuorovaikutusprosessien tukeminen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä
 3. Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikkö
 4. Finnish Education (FinEdu) -seurantatutkimus: nuori valintojen edessä

Jul­kai­sut