01.02.2018

Psykologian laitoksen henkilökunta

 


Laitoksen hallinto- ja koulutuspalvelut


 

Dosentit  (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, 2016 asti Humanistinen tdk)

 


 

 

Psykologian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

   

Department of Psychology
P.O. Box 35
FI-40014 University of Jyväskylä

Yliopiston puhelinluettelo

   

University staff telephone directory

 

Psykologian laitoksen henkilökunnan sähköpostilista: psykakoko@lists.jyu.fi