26.09.2017

Psykologian laitoksen henkilökunta

 


Laitoksen hallinto- ja koulutuspalvelut


 

Dosentit vuodesta 2017 lähtien (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)

Dosentit vuoteen 2016 mennessä (Humanistinen tdk)


 

Psykologian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

   

Department of Psychology
P.O. Box 35
FI-40014 University of Jyväskylä

Yliopiston puhelinluettelo

   

University staff telephone directory

© Kenneth Eklund

 

Psykologian laitoksen henkilökunnan sähköpostilista: psykakoko@lists.jyu.fi