01.03.2017

Harjoittelu

Orientoiva harjoittelu

Orientoivan harjoittelun tavoitteena tutustuttaa psykologian opiskelija jo aineopintovaiheessa sosiaali– ja terveydenhuollon, työnpsykologian ja muiden psykologian sovellusalojen ammatilliseen kenttään ja tuleviin yhteistyökumppaneihin. Orientoiva harjoittelun voi suorittaa kandi- tai maisterivaiheessa.

Psykologian harjoittelu

Syventävien opintojen harjoittelun tavoitteena on opiskelijoiden omakohtainen perehtyminen psykologin työhön varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa. Harjoittelu suoritetaan maisteriopintojen loppuvaiheessa.