Ohjeita opiskeluun

Ohjeita opiskeluun

Opintojen suunnittelu ja opintojaksot

Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten.

Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin mikin opintojakso on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Muut opintojen suunnitteluun liittyvät aiheet on koottu tiedekunnan sivujen alle

Tentit, opintokokonaisuudet ja arviointi

UKK / FAQ - Usein kysyttyä opiskelusta

Sivua päivitetään...