26.02.2019

Aineenopettajan kelpoisuus

 
 

Opettajankoulutus

Maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä psykologian alalla opettajankoulutus, johon kuuluvat opetettavan aineen/aineiden opinnot ja pedagogiset opinnot. Opettajankoulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetuksen, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja. Aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat 1) ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä 2) muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.

Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot, laajuudeltaan 60 opintopistettä, sisältyvät tutkintoon sivuaineen asemassa. Opintoja suositellaan sisällytettävän sekä alempaan (25 op) että ylempään korkeakoulututkintoon (35 op). Näistä opinnoista säädetään lisäksi erikseen. Ajantasaisin tieto pedagogisista opinnoista kannattaa aina tarkistaa suoraan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta.

Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot voidaan suorittaa myös maisterin tai muun soveltuvan tutkinnon jälkeen.

Opettajan kelpoisuus

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa tutkinnon aineyhdistelmästä riippuen kelpoisuuden esimerkiksi peruskoulun, lukion tai muiden oppilaitosten aineenopettajan tehtäviin. Lue lisää kelpoisuuksista erilaisiin opetustehtäviin.

Todistus kelpoisuudesta

Opettajan kelpoisuudesta annetaan erillinen todistus, ota tällöin yhteyttä opintoasiainpäällikkö Riitta Kesoseen, riitta.kesonen@jyu.fi

Hakeminen pedagogisiin opintoihin

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin on erikseen ilmoitettavana aikana (yleensä vuoden vaihteessa tai keväisin) yliopiston hallituksen vahvistettua opettajan pedagogisten opintojen kiintiöt. Lue lisää hakuajoista ja aikuiskouluttajaksi tai aineenopettajaksi hakemisesta.

Lisätietoja

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa tältä sivulta? Psykologian laitoksen koulutussuunnittelija Jutta Aaltoon.