25.06.2015

Tutkielmat

Kandidaatintutkielma

Suoritetaan opintojen kolmantena vuonna. Tutustuttaa tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, hanketyöskentelyyn sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Pro gradu -tutkielma

Suoritetaan opintojen neljäntenä vuonna. Perehdyttää tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.