29.01.2019

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielmaa tehdessään opiskelija tutustuu tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimushanketyöskentelyyn sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Kymmenen opintopisteen laajuisen tutkielman tekemisen myötä opiskelija oppii toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkielman ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset vaiheet.

Kandidaatintutkielma on tarkoitettu tehtäväksi ensisijaisesti 3. opiskeluvuonna yhdessä Psykologian menetelmäkurssien PSY A202 ja PSY A203 kanssa.

Tutkielman kirjoittaminen

Projektityöskentely
Psykologian laitoksella tutkimushankkeisiin liittyvissä kandidaatintutkielmissa on ollut käytäntönä, että opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn (esim. aineiston keruuseen liittyvät tehtävät), jonka avulla opiskelija saa monipuolisemman kuvan tutkimuksen teon eri vaiheista. Jos tutkimusprojekti on sellainen, että opiskelija saa kandiaineiston valmiina, opiskelija pääsee osallistumaan jonkun toisen projektin tutkimusaineiston keruuseen tai tallentamiseen enintään 25  tunnin ajan. Oman kandityön ulkopuolista projektityöskentelyä kutsutaan projektityöksi. Projektityötä ei ole oman kandiaineiston kerääminen. Ohjaaja ilmoittaa etukäteen projektityöskentelyn/projektityön luonteen ja siihen käytettävä arvioidun ajan kandidaatintutkielmien aihepiirien esittelyssä.

Tutkielman palauttaminen

Tutkielma palautetaan Koppaan, kuluvan vuoden kurssin kansioon ja palautuksesta ilmoitetaan ohjaajalle s-postilla