15.04.2019

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija pääsee syventymään hänelle mielenkiintoiseen tutkimusaiheeseen. Työn tehtyään hän hallitsee tutkimuksen teon ja hanketyöskentelyn eri vaiheet. Opiskelija saa osoittaa taitonsa artikkelimuotoisen raportin kirjoittamisessa, tiedonhankinnassa, tutkimusmenetelmien hallinnassa ja relevanttien johtopäätösten tekemisessä tulosten pohjalta.

Psykologian pro gradu-tutkielman laajuus on 40 opintopistettä ja se suoritetaan opintojen neljäntenä vuonna.

Graduryhmät, -aiheet ja hakeminen

 

Tutkielman tekemisen ohjeet

Gradun jättäminen tarkastukseen, arvostelu ja plagiaatintunnistus

Psykologian laitoksen pro gradut