11.03.2019

Tutkinnon hakeminen

Psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinnon hakeminen
Filosofian maisterin tutkinnon hakeminen
Valmistuminen ja laillistaminen
Milloin?

Voit hakea tutkintoasi, kun olet suorittanut opinnot, jotka kuuluvat tutkintoosi. Tutkintoihin on jatkuva haku.

Miten?

Tutkintoa hakiessasi tarvitset eHOPSin ja opintosuoritusotteesi, jotka näet Korpissa. Tutkintoa haetaan sähköisesti Korpin eHopsin kautta. Tutkintoa voit hakea joko Korpin eHOPSin kautta tai valikosta Opinnot -> Tutkinnot. Katso Korpin tutkintohakemus -ohjeet.

Muistathan myös pyytää opintokokonaisuuksien kokoamista ja arvioimista ennen tutkinnon hakemista: Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja arviointi 

Tutkinnon anominen Korpissa

Korpin kautta tutkintoa voi anoa kahdella tavalla:

 1. eHopsin kautta (tämä kuitenkin edellyttää, että olet tehnyt Korpissa hyväksytyn ehopsin)
 2. Korpissa Tutkinnot-sivulla olevan Hae tutkintoa-toiminnon kautta (jos sinulla ei ole ehopsia tehtynä).

Korppi ei anna valita pääaineen kohdalle mitään, jos sinulla on pääaineen syventävät tai aineopinnot kokoamatta.  Psykologian koonteja hoitavat Jutta Aalto ja Iida Rautiainen

Useimmiten syventävät kootaan rekisteriin vasta harjoittelun päätyttyä, joten hakemuksen voi lähettää ennen tuota pyyntiä jättämättä syventävät opinnot lisäämättä tutkintohakemukseen.

 • Ohjeet tutkinnon anomiseen Korpissa
 • Parit huomiot tutkinnon anomisesta Korpissa 1. Muualla tehdyt sivuainekokonaisuudet ovat "muut opinnot"-kohdassa siirrämme ne sieltä sivuainekohtaan tutkintoa tehdessä. 2. Kun saat Korpissa viestin, että tutkintosi on hyväksytty, uupuu silloin yleensä vielä allekirjoitukset varsinaisesta tutkinnosta/todistuksesta. Tutkinnon saat kotiisi parin viikon sisällä. Jos olet ilmoittanut hakevasi tutkintosi, ilmoitamme sähköpostitse, kun se on noudettavissa

Kandi ja maisteri ovat erillisiä tutkintoja

Tutkinto kannattaa aina ottaa ulos pienimmällä mahdollisella opintopistemäärällä: tällöin opintokokonaisuuksia ja opintopisteitä jää myöhempää käyttöä varten. Etenkin kandidaatin tutkinto kannattaa ottaa minimillään, jotta maisterin tutkintoon jää tarpeeksi opintoja. Maisteritutkinnossa on oltava päaaineen syventävien lisäksi muita opintoja tarpeeksi, jotta tutkinnon laajuus (120 op/150 op) tulee täyteen.

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot ovat kaksi erillistä tutkintoa, niinpä maisterintutkintoon ei tule mitään kandidaatin tutkinnossa olleita opintoja! Opintorekisteriotteessa aiemmissa tutkinnoissa olleiden suoritusten perässä on numerot (ensimmäinen tutkinto 1, toinen tutkinto 2 jne.).

Milloin saan todistuksen?

Opiskelija saa todistuksen suorittamastaan tutkinnosta tiedekunnalta: tutkinnot julistetaan dekaanin päätöksellä. Tutkintotodistuksen saamiseen menee noin kaksi viikkoa (loma-aikoina kauemmin) siitä kun tutkintoa on hakenut ja kaikki suoritukset ovat kunnossa.

Miten saan todistuksen?

Tutkintotodistus voidaan lähettää postitse tai sen voi käydä itse hakemassa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta, Ruusupuistosta

Mitä tutkintodistus ja sen liitteet sisältävät?

Tutkintotodistukseen merkitään:

 • Pääaine: kokonaisopintopistemäärä ja arvosana
 • Sivuaineopinnot: opintopistemäärä(t) ja arvosana(t)
 • Pro gradu -tutkielman nimi ja arvosana (KM-todistus)
 • viestintä- ja kieliopinnot: opintopistemäärä
 • mahdolliset muut opinnot: opintopistemäärä
 • kieli, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksen ja kirjoittanut kypsyysnäytteen
 • kielitaito, jonka opiskelija on osoittanut ruotsin kielessä ja jossakin vieraassa kielessä

Tutkintotodistuksen liitteet:

 • Opintorekisteriotteet suomen- ja englanninkielisinä, joissa on yksityiskohtainen selvitys tutkintoon suoritetuista opinnoista
 • Diploma supplement, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu englanninkielinen tutkintotodistuksen liite. Siinä kerrotaan suomalaisesta tutkintorakenteesta, tutkinnon myöntäneestä yliopistosta, tutkinnon laajuudesta ja sisällöstä sekä opintojen tuottamasta kelpoisuudesta.
Huomaa opintotuen ja valmistumispäivän merkitys!

Kun valmistut kandiksi tai maisteriksi, valmistumispäivämäärällä on merkitystä opintotuen kannalta. Jos valmistut kuukauden 18. päivänä tai myöhemmin, olet oikeutettu kyseisen kuukauden opintotukeen. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen,  ja jos summa on ehditty jo maksaa, joudut palauttamaan sen. Jos jatkat kandista suoraan maisteriopintoihin tällöin valmistumispäivällä ei ole merkitystä. Lisää tietoa valmistumisen vaikutuksesta opintotukeen saat yliopiston opintotuesta.

Opettajan kelpoisuus

Opettajien kelpoisuusasetus

Publiikki

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa järjestetään valmistuneiden valmistumisjuhla, publiikki. Tietoa seuraavasta publiikista löydät täältä.

Lisätietoja ja neuvoja antaa koulutussunnittelija Jutta Aalto, Kärki Ab350, 040 805 3109