11.03.2019

Valmistuminen ja laillistaminen

Valmistuminen ja laillistaminen

Tutkinto

Tutkintoa haetaan Kasvatutieteiden ja psykologian tiedekunnasta. Lue ohjeet tutkinnon hakemisesta tiedekunnan sivuilta tai tarvittaessa kysy lisää Jutta Aallolta 040 805 3109.

Psykologin laillistaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilöille myönnetään oikeus ammatinharjoittamiseen tai hänet merkitään nimikesuojattuna ammattihenkilönä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (TERHIKKI) ammattihenkilön omasta hakemuksesta.

Valviralle osoitetaan hakemus oikeudesta toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Hakemus tehdään hakemuslomakkeella tai sähköisellä hakemuksella. Sähköisesti haettaessa ei tarvita tutkintotodistuskopiota, koska Valvira saa tiedon tutkinnon valmistumisesta sähköisesti noin viikon sisällä tutkinnon hyväksymisestä. Sähköisen asioinnin hakemusohjeet.

Tarvittavat liitteet hakemuslomakkeella hakiessa:

  • yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tutkintotodistuksesta tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta 
  • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna nopeuttaa hakemuksen käsittelyä

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeudesta ja nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröimisestä annetut päätökset ovat maksullisia. Maksut määräytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön antaman maksuasetuksen perusteella.

Lisätietoja:

Työskentely valmistumisen jälkeen, ennen laillistamista

Psykologian maisteriksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistamista

Terveydenhuollon ammattihenkilöasetukseen tehtiin joulukuussa muutos, joka mahdollistaa vastavalmistuneiden henkilöiden katkottoman työskentelyn ammattihenkilön tehtävissä ennen ja jälkeen valmistumisen.

Asetusmuutos koskee henkilöitä, jotka valmistuvat terveydenhuollossa laillistetun ammattihenkilön ammattiin, kuten psykologiksi.

Ongelmana on ollut, että henkilölle on saattanut tulla lyhyt katkos työskentelyyn hänen valmistuttuaan. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä on saanut työskennellä ainoastaan henkilö, jonka Valvira on laillistanut ja merkinnyt terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Asetusmuutoksella mahdollistetaan työskentely opiskelijana valmistumisen jälkeen 30 päivän ajan. Valvira kuitenkin suosittelee, että laillistusta haetaan välittömästi valmistumisen jälkeen.

Aineenopettajan kelpoisuus

Mikäli haluat psykologian aineenopettajaksi, sinun tulee suorittaa pedagogisia kursseja osana opintojasi.