01.04.2019

Kesäopetus 2019

Psykologian laitoksen tarjoama kesäopetus ja vinkkejä kesän opiskeluun

 

Summer School in Human Sciences -kesäkoulu 2019

Kesäkoulussa on tarjolla esimerkiksi kurssit

Voit katsoa kaikki kurssit kesäkoulun ohjelmasta. Voit hakea joko yksittäisille kesäkoulun kurssille (viikoille) tai koko neljän viikon ajalle. Hakuohjeet.

(Opintojaksoja voi käyttää Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuuteen, aineopintojen valinnaisiin opintoihin tai kandi- ja maisterivaiheen muihin opintoihin.)


 

Opintojaksot
  • Syventävien opintojen suorittaminen on kesällä mahdollista III-kurssien tentaattorien kanssa sovittavalla tavalla. Vaihtoehtoina esimerkiksi essee tai tentti.
  • Loppukokeen tekeminen kesällä on myös mahdollista. Sovi aikatauluista tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.
  • Kesällä on mahdollista saada kandidaatin tutkielman, pro gradu -tutkielman ja jatko-opintoihin liittyvien opinnäytetöiden ohjausta. Ohjauksesta on sovittava erikseen ohjaajan kanssa.
  • Psykologian pääaineopiskelijoille suositellaan kesän aikana sivuaineopintojen ja kieliopintojen suorittamista. (Kesäopetusohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä)
  • Huomioithan myös, että kesällä on mahdollisuus suorittaa PSYA320 Orientoiva harjoittelu I ja PSYS329 Orientoiva harjoittelu II.

Tentit kesällä pää- ja sivuaineopiskelijoille

Kesäkuu 14.6.2019
Ilmoittautuminen Korpin kautta 31.5. mennessä

Heinäkuu 3.7.2019
Ilmoittautuminen Korpin kautta 31.5. mennessä

Elokuu 9.8.2019 (uusi lukuvuosi)
Ilmoittautuminen Korpin kautta viimeistään 10.8.

Tarkista Korpista mitä opintojaksoja on mahdollista tenttiä minäkin tenttipäivänä.

HUOM! Tentittävät kirjat merkittävä ehdottomasti ilmoittautumiseen!

Tenttien korjausaikataulu
Tiedoksi kesätenttijöille, että kesä- ja heinäkuun tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen.

Mikäli tarvitset kesä- tai heinäkuun tentistä rekisterimerkinnän ennen elokuuta sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.


Muut opinnot

Muistathan myös muiden tiedekuntien, Kielikeskuksen, avoimen yliopiston ja työelämäpalveluiden järjestämät kurssit esim.


Vastaanotot

Mahdollisista tapaamisista kesällä on sovittava erikseen.

Henkilökunnan yhteystiedot


Valmistuminen
Tutkintoja myönnetään  kesä- ja elokuussa normaalisti, noin viikon sisällä hakemisesta. Jos olet valmistumassa heinäkuussa ota yhteyttä hyvissä ajoin Jutta Aaltoon, jutta.aalto@jyu.fi.