Kesäopetus 2015

Kesäopetus 2015

Psykologian laitoksen tarjoama kesäopetus ja vinkkejä kesän opiskeluun.

Mitä opiskella kesällä?

  • Syventävien opintojen suorittaminen on kesällä mahdollista III-kurssien tentaattorien kanssa sovittavalla tavalla.
  • Loppukokeen tekeminen kesällä on myös mahdollista. Sovi aikatauluista tentaattorin kanssa jo hyvissä ajoin.
  • Kesällä on mahdollista saada kandidaatin tutkielman, pro gradu -tutkielman ja jatko-opintoihin liittyvien opinnäytetöiden ohjausta. Ohjauksesta on sovittava erikseen ohjaajan kanssa.
  • Erityisesti 1. ja 2. opintovuoden psykologian pääaineopiskelijoille suositellaan kesän aikana sivuaineopintojen ja kieliopintojen suorittamista. (Kesäopetusohjelma julkaistaan 1.4.)
  • Huomioithan myös, että kesällä on mahdollisuus suorittaa PSY A320 Orientoiva harjoittelu I ja PSYS329 Orientoiva harjoittelu II.

Summer School in Human Sciences -kesäkoulu

Summer School in Human Sciences -kesäkoulu

Kesäkoulussa on tarjolla esimerkiksi kurssit:

  • CIPA415 Working Models in Domestic Violence Counseling (Psychology)
  • CIPA911 Introduction to Dance Movement Therapy and Other Arts (Psychology)

Voit hakea joko yksittäisille kesäkoulun kurssille (viikoille) tai koko neljän viikon ajalle. Opintojaksoja voi käyttää esimerkiksi Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuuteen, aineopintojen valinnaisiin opintoihin tai kandi- ja maisterivaiheen muihin opintoihin.

Kesän tentit pää- ja sivuaineopiskelijoille

Kesäkuu:
HUOM! Kaikkien PERUSOPINTOJEN ja AINEOPINTOJEN (paitsi PSY P140 Kliininen psykologia, Terveyden ja mielenterveyden psykologia JA PSYA180 Geropsykologia) opintojaksojen toinen ja viimeinen uusintatilaisuus on kesäkuun yleisenä tenttipäivänä ma 15.6.2015 klo 12.00 (Ilmoittautuminen Korpin kautta 29.5. mennessä).

Heinäkuu:
Heinäkuun yleisenä tenttipäivänä pe 10.7.2015 voi suorittaa pelkin teoksin joitain SYVENTÄVIEN OPINTOJEN III-kurssien kirjatenttejä (sovi tentaattorin kanssa). Tenttiin tulee ilmoittautua Korpin kautta toukokuun loppuun mennessä.

Elokuu:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä pe 28.8.2015 voi suorittaa pelkin teoksin PERUS- AINE- JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN opintojaksoja (HUOM! vain ne kurssit, joilla luento ei ole pakollinen tai luennot voi korvata muulla kirjallisuudella). Tenttiin ilmoittaudutaan Korpin kautta 10 päivää ennen tenttiä.

 

HUOM! Tentittävät kirjat merkittävä ehdottomasti ilmoittautumiseen!

Tenttien korjausaikataulu
Tiedoksi kesätenttijöille, että kesä- ja heinäkuun tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen.

Mikäli tarvitset kesä- tai heinäkuun tentistä rekisterimerkinnän ennen elokuun loppua sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Perheopinnot ja avoin yliopisto

Rajoitettu määrä yliopiston varsinaisia opiskelijoita voi osallistua maksutta Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Perheopintojen perusopintoihin. Tarkempia tietoja perheopinnoista ja hakemisesta www.avoin.jyu.fi / Perheopinnot.

Tutkinto-opiskelijoiden haku perheopintojen perusopintojen kesäryhmään X.-X.X.2015.

Avoimen kesäopetus

Huomioi myös muu Avoimen yliopiston ja Kesäyliopiston opintotarjonta.

Vastaanotot

Vastaanottoja ei pidetä kesällä. Mahdollisista kesätapaamisista on sovittava erikseen.

Henkilökunnan yhteystiedot