08.05.2017

Kesäopetus 2017

Psykologian laitoksen tarjoama kesäopetus ja vinkkejä kesän opiskeluun

Auringonkukat

Summer School in Human Sciences -kesäkoulu

Kesäkoulussa on tarjolla esimerkiksi kurssi

Voit hakea joko yksittäisille kesäkoulun kurssille (viikoille) tai koko neljän viikon ajalle.

https://opiskelu.jyu.fi/en/study/studies/hsss/courses

(Opintojaksoja voi käyttää Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuuteen, aineopintojen valinnaisiin opintoihin tai kandi- ja maisterivaiheen muihin opintoihin.)


IPVI2017 Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives – konferenssi

Ohjeet


Opintojaksot
  • Syventävien opintojen suorittaminen on kesällä mahdollista III-kurssien tentaattorien kanssa sovittavalla tavalla. Vaihtoehtoina esimerkiksi essee tai tentti.
  • Loppukokeen tekeminen kesällä on myös mahdollista. Sovi aikatauluista tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.
  • Kesällä on mahdollista saada kandidaatin tutkielman, pro gradu -tutkielman ja jatko-opintoihin liittyvien opinnäytetöiden ohjausta. Ohjauksesta on sovittava erikseen ohjaajan kanssa.
  • Huomioithan myös, että kesällä on mahdollisuus suorittaa PSYA320 Orientoiva harjoittelu I ja PSYS329 Orientoiva harjoittelu II.

Tentit kesällä pää- ja sivuaineopiskelijoille

Kesäkuu 9.6.2017
Ilmoittautuminen Korpin kautta 31.5. mennessä

Heinäkuu 5.7.2017
Ilmoittautuminen Korpin kautta 31.5. mennessä

Elokuu 18.8.2017
Ilmoittautuminen Korpin kautta viimeistään 11.8.

Tarkista Korpista mitä opintojaksoja on mahdollista tenttiä minäkin tenttipäivänä.

HUOM! Tentittävät kirjat merkittävä ehdottomasti ilmoittautumiseen!

Tenttien korjausaikataulu
Tiedoksi kesätenttijöille, että kesä- ja heinäkuun tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen.

Mikäli tarvitset kesä- tai heinäkuun tentistä rekisterimerkinnän ennen elokuuta sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.


Muut opinnot

Muistathan myös muiden tiedekuntien, Kielikeskuksen, avoimen yliopiston ja työelämäpalveluiden järjestämät kurssit esim.


Vastaanotot

Mahdollisista tapaamisista kesällä on sovittava erikseen.

Henkilökunnan yhteystiedot


Valmistuminen
Tutkintoja myönnetään  kesä- ja elokuussa normaalisti, noin viikon sisällä hakemisesti. Jos olet valmistumassa heinäkuussa ota yhteyttä hyvissä ajoin Jutta Aaltoon, jutta.aalto@jyu.fi.