Kognitiivinen neurotiede

Kognitiivisen neurotieteen opetusohjelma rakentuu monien tiedekuntien opintojaksoista.

Opintojaksot löytyvät koodin perusteella Korpista.

RAKENNE

Pakolliset core-kurssit 15 op
CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous system, 5 op
CIBA120 Experimental methods in neuroscience, 5 op
CIBA130 Basics of brain imaging, 5 op

Valitaan lisäksi seuraavista kursseista vähintään 15 op

I Hermoston ja aivojen rakenne ja toiminta
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede II, 5 op
LBIP002 Hermolihasjärjestelmän kinesiologia, 5 op

II Aivojen mittaaminen ja aivodatan analyysitekniikat
TIES324 Signal processing, 4 op
TILS655 Koesuunnittelu, 5 op

III Soveltava kognitiivinen neurotiede
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede ja neuropsykologia, 5 op
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen menetelmät ja sovellukset III, 5 op


IV Contemporary issues in cognitive neuroscience
YFIS510 Aivotutkimuksen filosofia, 5 op
CIPA213 Developmental Language Related Disorders, 5 op
MTEM020 Music therapy in medicine and as rehabilitation I, 5 op
ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma tukemiseen oppimisvaikeuksissa, 5 op
CIBA140 Cognitive neuroscience practicum, 3 op
CIBA150 Contemporary issues in cognitive neuroscience, 2-5 op

Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Jatkokoulutus

Muu tapahtuma

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Jatkokoulutus

Muu tapahtuma

Muut

Johdanto

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Jatkokoulutus

Muu tapahtuma