05.09.2017

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten. Pääainopiskelijoille opetussuunnitelmat tarjoavat tietoa myös kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakentumisesta. Opetussuunnitelmat laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opetussuunnitelma toimii opetusohjelman perustana.

 Opetussuunnitelmat

 Opetussuunnitelmat 2017-2020

  Psykologian laitoksen tarjoamat opintokokonaisuudet

Tutkintorakenteet 2017-2020

 


  Opetussuunnitelmat 2014-2017