Perhetutkimuskeskus

Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

null

Jyväskylän yliopiston monitieteinen Perhetutkimuskeskus perustettiin vuonna 1990. Sen päätieteenalat olivat kasvatustieteet, psykologia ja sosiaalitieteet. Tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi erilaiset perheeseen liittyvät ilmiöt, kuten lapsiperheiden hyvinvointi ja moninaiset perhesuhteet. Tutkimuksen lisäksi keskus edisti myös tohtorikoulutusta että post doc -tutkimusta sekä koordinoi vuosina 2003-2015 valtakunnallista ja monitieteistä Perhetutkimuksen tohtoriohjelmaa. Toiminnalla pyrittiin viemään tieteellistä tutkimustietoa käytäntöön ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Jyväskylän yliopiston rehtorin asetti vuosiksi 2010–2015 perhetutkimuksen alueellisen osaamiskeskittymän. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön ja THL:n Lapset, nuoret ja perheet -osaston kanssa. Vuonna 2016 Perhetutkimuskeskus liitettiin hallinnollisesti osaksi psykologian laitosta. Vuonna 2017 psykologian laitoksen liittyessä osaksi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaa perhetutkimus on integroitunut osaksi tiedekunnan lapsi- ja perhetutkimuksen osaamiskeskittymän toimintaa.

Tutustu myös DALFA-blogiin!