28.03.2018

Henna Pirskanen

YTT, tutkijatohtori

henna.pirskanen[at]jyu.fi

Kärki Ab391

Toimin tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksessa Suomen Akatemian rahoittamassa Dalfa-projektissa (2015-2019). Syksyn 2017 olin tutkijavierailulla Autonomous University of Madridissa, Espanjassa, jossa vastasin tutkimuksen aineistonkeruuosiosta espanjalaisilta opettajilta.  

Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi väittelin Perhetutkimuskeskuksella vuonna 2011 sosiologiasta. Väitöskirjan nimi on ”Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa.” Vuosina 2014-2017 työskentelin erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen “Sata Lasissa - varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa” -projektissa sekä tein post doc-tutkimustani Alkoholitutkimussäätiön tutkimussopimusapurahalla . Olen aiemmin työskennellyt myös mm. Suomen Akatemian vuosina 2010–2013 rahoittamassa projektissa Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa. Koordinoin Perhetutkimuksen tohtoriohjelmaa vuosina 2010-2015. Aiemmin olen työskennellyt erilaisissa yliopistollisissa tutkimus-, opetus- ja suunnittelutehtävissä.

Tutkimusintressit:

 • Haastavat ja ongelmalliset perhesuhteet
 • Alkoholitutkimus
 • Lapsuus- ja nuorisotutkimus
 • Eriarvoisuudet
 • Isyys ja maskuliinisuudet
 • Tunteiden sosiologia
 • Laadulliset menetelmät, mm. haastattelututkimus ja visuaaliset menetelmät
 • Sensitiiviset aiheet

Julkaisuja:

 • Pirskanen, Henna & Eerola, Petteri (2018) Johdanto: Tunteet perhe- ja läheissuhteissa. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 7–30. Painossa.
 • Pirskanen, Henna & Kallinen, Kati (2018) Jännitteisten vanhempi-lapsi- suhteiden tunnesidokset. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 241–260. Painossa.
 • Simonen, Jenni, Kataja, Kati, Pirskanen, Henna, Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2017) Trusting and misleading. Parents’ and children’s communication and negotiation on alcohol as described by adolescents. Addiction research & theory 25 (4), 342–348.
 • Orjasniemi, Tarja & Pirskanen, Henna (2017) Seksuaalinen väkivalta päihdeperheessä tyttöjen kokemana ja näkemänä. Teoksessa Hanna Kiuru & Minna Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. [Tallinna]: UniPress Global, 174–199.
 • Pirskanen, Henna, Holmila, Marja, Kataja, Kati, Simonen, Jenni & Tigerstedt, Christoffer (2016) Parenthood re-discovered: Views of recovered parents. Drugs: Education, Prevention & Policy, doi: http://dx.doi.org/10.1080/09687637.2016.1206514.

 • Pirskanen, Henna, Simonen, Jenni, Kataja, Kati, Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2016) Vanhemmat ristiaallokossa. Ambivalentti alkoholikasvatus ja perhekulttuuri. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2), 138–149.

 • Pirskanen, Henna (2015) Sons of problem-drinking fathers: Narratives on the father-son relationship. Family Science 6 (1), 394-401. 

 • Kallinen, Kati, Pirskanen, Henna & Rautio, Susanna (2015) Sensitiivinen tutkimuksessa. Menetelmät, kohderyhmät, haasteet ja mahdollisuudet. Tallinna: UniPress Global.

 • Jokinen, Kimmo & Pirskanen, Henna (2015) Verkostokartta ja aikajana lasten moninaisten perhesuhteiden tutkimisessa. Teoksessa Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.)
  Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 170. 46-55.
 • Simonen, Jenni, Kataja, Kati, Pirskanen, Henna, Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2015) Luottamista ja harhauttamista. Vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus nuorten kuvaamana. Yhteiskuntapolitiikka 80 (4), 365-376.
 • Pirskanen, Henna, Jokinen, Kimmo, Kallinen, Kati, Harju-Veijola, Minna & Rautakorpi, Sonja (2015) Researching Multiple Family Relations: Social Network Maps and Life Lines as Methods. Qualitative Sociology Review 11 (1), 50-69.
 • Hämäläinen, Kati & Pirskanen, Henna & Rautio, Susanna (2014) Sensitiiviset perheaiheet haastattelututkimuksessa – Eettiset haasteet, perhesalaisuudet ja intervention mahdollisuus. Janus 22 (1), 53–68.
 • Jokinen, Kimmo, Malinen, Kaisa, Pirskanen, Henna, Moilanen, Sanna, Rautakorpi, Sonja, Harju-Veijola, Minna, Notko, Marianne & Kuronen, Marjo (2013) Lapset kertovat perheestä - mitä kuulemme? Teoksessa Jukka Reivinen & Leena Vähäkylä (toim.) Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: Gaudeamus. 175–197.
 • Notko, Marianne, Jokinen, Kimmo, Kuronen, Marjo, Pirskanen, Henna, Malinen, Kaisa & Harju-Veijola, Minna (2013) Encountering ethics in studying challenging family relations. Families, relationships and societies 2 (3).
 • Pirskanen, Henna (2011) Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53/2011. Väitöskirja. Helsinki: Väestöliitto.
 • Hämäläinen, Kati, Pirskanen, Henna, Rautio, Susanna (2011) Studying sensitive and contradictory family situations - Considerations from three family studies. Journal of Comparative Social Work 6 (1).
 • Pirskanen, Henna (2009) ”Was your father a problem drinker?” Challenges of life story interviewing in researching adult sons of problem drinking fathers. Journal of Comparative Social Work 4 (1).
 • Pirskanen, Henna (2007) Sosialisaatio ja yksilön sosiaalisen kehityksen vaiheet. Teoksessa Pekka Kuusela (toim.) Sosiaalipsykologia. Yksilöstä yhteiskuntaan. Kuopio: UniPress. 111–148.