Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka toimii psykologian laitoksella ja tuottaa terapiapalveluita yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. Terapiapalvelujen lisäksi klinikka kouluttaa perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita, antaa täydennyskoulutusta sekä tuottaa psykoterapiaa ja psykologisia hoitoprosesseja koskevaa tutkimustietoa.

Psykoterapiaklinikan tilat on varustettu tutkimus- ja opetuskäyttöä ajatellen videointi- ja observointilaitteistolla. Klinikan terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii professori Juha Holma.

Asiakastoimintaan liittyvät yhteydenotot: 050-561 4558

Psykoterapeuttikoulutuksiin liittyvät tiedustelut: 040-805 3492