16.05.2017

Kesäopetus

Kesäopintoina voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen suoritukset osallistumallla kongressiin, tutustumalla kirjallisuutteen ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjan allaolevien ohjeiden mukaan.

”Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives”. Konferenssissa tarkastellaan väkivallan ilmenemismuotoja ja määrittelyjä, niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia yhteyksiä sekä keinoja väkivallan ehkäisemiseksi ja sen mukanaan tuomien ongelmien ratkaisemiseksi

Konferenssiin päiväohjelmaan osallistuminen on JY:n opiskelijoille ja henkilökunnalle maksuton. Iltatilaisuuteen osallistuminen ja konferenssin kahvipöytä on kuitenkin varattu vain maksaville osallistujille. Konferenssiin ilmoittautuminen on käynnissä.

Konferenssin kieli on englanti. Ilmoittautuminen konferenssiin ja lisätietoja nettisivulla: www.jyu.fi/ipvi

Ilmoittautuminen Korppiin kurssille YFIS561 IPVI2017 konferenssi, 3 - 5 op

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=217848 31.5. mennessä.

 

OHJEET OPISKELIJOILLE  

Ilmoittaudu korppissa kurssille! Kongressin sivuille tulee linkki myös Koppaan, jossa artikkelit.

3 op suorittavien opiskelijoiden tulisi

  • kuunnella keynote – alustukset (5 kpl)
  • osallistua vähintään yhteen valitsemaansa työryhmään päivässä
  • kirjoittaa luentojen, työryhmien ja alla olevalta listalta valitsemiensa kolmen artikkelin pohjalta vapaamuotoinen noin 10 sivun mittainen oppimispäiväkirja tai essee.
  • palauttaa oppimispäiväkirja / essee 15.8.2017 mennessä oman oppiaineen tai laitoksen IPVI-konferenssin suorituksia vastaanottavalle tentaattorille (yfi: marita.husso@jyufi hela: jari.eilola@jyu.fi psyka: helena.paivinen@jyu.fi taiku: sanna.karkulehto@

5 op suorittavien tulisi lisäksi kirjoittaa 5-8 sivun essee teoksesta Husso, Virkki, Notko, Hirvonen & Eilola (2017) Interpersonal Violence: Differences and connections valitsemiensa 4 luvun pohjalta. Kirja löytyy Jyväskylän yliopiston kirjastosta.

Kirjallisuutta (valitse 3 artikkelia 3 op suoritusta varten):

Sheehan, Kathleen A., Sumaiya Thakor and Donna E. Stewart: Turning Points for Perpetrators of Intimate Partner Violence. Trauma Violence Abuse, 2012. 13: 30 (originally published online 16 November 2011) http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1524838011426016

Karakurt Gunnur, Kathleen Whiting, Chantal van Esch, Shari D.Bolen, and Joseph R. Calabrese: Couples therapy  for intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis. Journal of Marital and Family Therapy 42(4): 567–583 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12178/full

Lehti, Martti (2001) Homicide Trends in Finland and Estonia in 1880–1940: Consequences of the Demographic, Social and Political Effects of Industrialization, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2:1, 50-71. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/140438501317205547?needAccess=true

Koskivirta, Anu (2015). Aviottomat äidit ja lapsisurmat autonomian ajan alkupuolella n. 1810–1860. Genos 3/2015, 163–174.

Koho, Satu (2014) Hyväksikäytetyn lapsen paikka ja maisema Maria Peuran romaanissa On rakkautes ääretön. Teoksessa Tuija Saresma & Saara Jäntti (toim.), Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. S.159-190. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44921/Maisemassa-NK-2014-05-08.pdf?sequence=1

Helle, Anna (2016) ”On olemassa kivun alue minne vitsi ei yllä.” Harry Salmenniemen Texas, sakset ja väkivaltaiset affektit. Teoksessa Anna Helle & Anna Hollsten (toim.), Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Eriksson, Maria (2009) Girls and Boys as Victims: Social Workers’ Approaches to Children Exposed to Violence. Child Abuse Review Vol. 18: 428–445. DOI: 10.1002/car.109. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/car.1091/epdf

 Keskinen, Suvi (2014) Ylirajaiset perhesuhteet, väkivalta ja epävarmuuden tilat. Janus. Sosiaalipolitikan ja sosiaalityön aikakauslehti. 22 (1), 19–34. http://journal.fi/janus/article/view/51156/15606

Hearn, Jeff (2013) The sociological significance of domestic violence: Tensions, paradoxes and implications. Current Sociology 61(2), 152-170. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011392112456503

Artikkelit ja tarkemmat ohjeet löytyvät Kopasta otsikolla IPVI-konferenssi toukokuun puolivälin jälkeen.

 

Ohjeita esseen ja oppimispäiväkirjan laatimista varten löytyy esimerkiksi sivulta https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun