18.03.2014

Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio

Psykoterapeuttikoulutusta voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio on suomalaisten yliopistojen psykiatrian, nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian ja psykologian oppiaineiden yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää korkealaatuisten psykoterapeuttikoulutusten toteutumista jäsenyliopistoissa. Toiminta alkoi toukokuussa 2011.

Konsortio seuraa yliopistojen yhteistyössä muiden kouluttajaorganisaatioiden kanssa järjestämien psykoterapeuttikoulutusten toteutumista ja pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että erilaisia koulutuksia on tarpeen mukaan valtakunnallisesti tarjolla. Konsortio antaa suosituksia liittyen koulutusten laajuuksiin, rakenteeseen, sisältöihin ja opiskelijavalintoihin. Jäsenyliopistoilla on kuitenkin itsenäinen päätösvalta koulutusten järjestämisessä. Konsortio ei anna suosituksia yksittäisten psykoterapiamenetelmien tai niihin liittyvien koulutusten hyväksyttävyydestä.

Lisätiedot: 

Konsortion puheenjohtaja, professori Jorma Piha, TY (jorma.piha@utu.fi)

Konsortion varapuheenjohtaja, professori Juha Holma, JY (juha.m.holma@jyu.fi)