06.03.2019

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Jyväskylän yliopiston Psykoterapiakoulutusten johtoryhmä hyväksyy kouluttajapsykoterapeuttikoulutusten opetussuunnitelmia. Koulutusten opetussuunnitelmien tulee noudattaa Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion kouluttajapsykoterapeuttikouluksille asettamia suosituksia. Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukset syventävät opiskelijan psykoterapeuttikoulutuksessaan hankkimaa osaamista ja antavat valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina. Koulutusohjelmat muodostavat teoria- ja menetelmäopintoja, työnohjausta ja omaa koulutuspsykoterapiaa sisältävän prosessiluonteisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Koulutuksia toteuttavat yhteistyötahot hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. 

Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus toteutui 2013 - 2015

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 6.2.2013 hyväksynyt Perhe- ja pariterapian voimavarakeskeisen suuntauksen kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman. Koulutuksen toteuttaa Dialogic Partner Oy. Lisätietoja osoitteessa: www.dialogic.fi.

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 28.5.2014 hyväksynyt Perhe- ja pariterapian integratiivisen suuntauksen kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman. Koulutuksen toteuttaa Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus Oy. Lisätietoja osoitteessa: www.vuorovaikutus.fi.

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 16.6.2014 hyväksynyt Perhe- ja pariterapeuttien kouluttaja- ja työnohjaajakoulutuksen opetussuunnitelman. Koulutuksen toteuttaa Keski-Suomen perheterapiakouluttajien yhteisö. Lisätietoja osoitteessa: www.perhejaverkostokeskus.fi

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 27.11.2015 hyväksynyt Dialogisen lähestymistavan kansainvälisen psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman. Koulutuksen toteuttaa Dialogic Partner Oy. Lisätietoja osoitteessa: www.dialogic.fi.

The Board of Psychotherapy training at the University of Jyväskylä has accepted the program of The dialogical approaches for couple and family therapy psychotherapy trainers training 2016-2018. Further information: http://www.dialogic.fi/wp-content/uploads/pdf/Esitteet/training_program16.pdf

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 13.5.2016 hyväksynyt Musiikkipsykoterapian  kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman. Koulutuksen toteuttaa Eino Roiha -Instituutti.

Jyväskylän yliopiston Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on 18.12.2018 hyväksynyt Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelman vuosille 2019-2021.