01.12.2014

Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat opinnot

Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat opinnot

Psykoterapeuttikoulutukseen valittavalla tulee olla suoritettuna soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintoon tulee sisältyä yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot, tai jos näitä ei tutkintoon sisälly, tulee hakijalla olla suoritettuina vastaavat lisäopinnot. AMK-tutkinnon suorittaneilla tulee aina olla lisäopinnot suoritettuina ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakemista. Sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnon suorittaneen ei tarvitse suorittaa lisäopintoja, jos tutkintoon sisältyy erikostuminen psykiatriaan.

Jyväskylän yliopisto suosittaa, että psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot suoritetaan Jyväskylän avoimen yliopiston tarjoamina Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavina opintoina.