Terapiapalvelut

Palvelumuotojamme ovat yksilö-, pari- ja perheterapia. Palvelut ovat maksullisia ja niistä vastaavat aina terveydenhuollon ammattihenkilöinä (psykologeina) laillistetut henkilöt. Opiskelijoiden osallistuminen asiakastoimintaan perustuu asiakkaan antamaan lupaan. Opetusklinikkatoiminnan vuoksi etusijalla ovat ne asiakkaat, jotka antavat luvan opiskelijatyöparin mukanaoloon. Yleisten, terveydenhuollon toimintaa koskevien säädösten lisäksi toiminnassamme noudatetaan Suomen psykologiliitto ry:n hyväksymiä psykologien ammattieettisiä sääntöjä sekä hyviä tutkimuseettisiä periaatteita.

Asiakkaaksi hakeutuminen

Psykoterapiaklinikalle voi hakeutua asiakkaaksi ilman lähetettä ottamalla yhteyttä suoraan klinikan puhelimeen: 050 561 4558.

Palveluhinnasto

Yksilökäynti: 35 euroa / 45 min
Pari- tai perhekäynti: 60 euroa / 90 min

Ryhmämuotoiset hoidot sekä työnohjaus- ja konsultaatiokäynnit erillisen sopimuksen mukaan.

Peruuttamattomista käynneistä perimme normaalin käyntimaksun. Aika tulee peruuttaa edellisenä arkipäivänä klo 16.15 mennessä, ilmoittamalla joko omalle työntekijälle tai jättämällä viesti klinikan puhelimeen 050 561 4558.

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla nimettynä potilasasiamies, joka tarvittaessa ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä, antaa tietoa potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun ja korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin, ei tee päätöksiä eikä täytä lomakkeita potilaan puolesta. Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan potilasasiamiehenä toimii LKT Jukka Aaltonen, jukka.aaltonen@psyka.jyu.fi