Tutkimus

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on tehty psykoterapiaa ja psykologisia hoitoprosesseja koskevaa tutkimusta jo 1970 -luvulta saakka. Tutkimustoiminnan tavoitteena on ollut käytännönläheisten mallien ja välineiden kehittäminen psykologisten ongelmien ja psykiatristen häiriöiden laadukkaaseen hoitoon.

Tutkimuksessa on keskitytty hoitoprosessien laadulliseen tutkimukseen, mutta myös hoidon tulosten määrällinen mittaaminen on tullut yhä enemmän huomion kohteeksi. Hoitoprosesseihin syventymisen taustalla on ajatus tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisestä sekä kiinnostus uusien hoitokäytäntöjen kehittämiseen.

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla on kehitetty hoitomalleja sosiaalisista peloista, ahdistushäiriöistä ja masennuksesta kärsiville, lähisuhdeväkivallan tekijöille sekä itseään vahingoittaville asiakkaille. Olemme tutkineet psykoterapian ja muiden psykologisten interventioiden tuloksellisuutta, vuorovaikutusta ja muutostekijöitä kaikilla näillä alueilla. Tutkimuksen kohteena ovat yksilö-, pari- ja perheterapiat sekä myös ryhmämuotoiset hoidot.

Yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten mielenterveyspalveluiden tuottajien kanssa olemme olleet mukana varhaisten interventiomallien ja perhe- ja verkostokeskeisten hoitojen kehittämisessä skitsofrenian, psykoosien ja masennuksen hoidossa.