07.05.2013

Relationaalinen mieli -tutkimusprojekti

Psykoterapiaklinikalla on käynnistynyt vuoden 2013 alusta Suomen Akatemian Ihmisen mieli (MIND) -tutkimusohjelmaan kuuluva projekti ”Relationaalinen mieli monitoimijaisten terapiadialogien muutoshetkissä”. Tähän kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen on myönnetty nelivuotinen rahoitus. Mukana on viisi yhteistyöyliopistoa Euroopasta. Hankkeen johtajana toimii professori Jaakko Seikkula ja vastuullisena tutkijana PsT Virpi-Liisa Kykyri. Psykoterapiaklinikan koko henkilökunta osallistuu hankkeeseen.

Projektin tavoitteena on tunnistaa ja tutkia vuorovaikutuksen merkityksellisiä hetkiä, joilla on vaikutusta myös terapian tulokseen. Uutta ja kiinnostavaa hankkeessa on, että muutoshetkien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä käytetään apuna myös autonomisen hermoston reaktioita. Tarkoituksena on selvittää, miten ns. ”samalle aallonpituudelle virittäytyminen” tapahtuu terapiakeskustelun aikana, ja kuinka tämä ilmiö näkyy myös kehollisten reaktioiden tasolla. Tutkimme samanaikaisesti sekä asiakkaiden että terapeuttien reaktioita, mikä on kansainvälisesti ainutlaatuista.

Tutkimushankkeessa kertyvä uusi tieto on tärkeää sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä yleensä, että erityisesti psykoterapian käytäntöjen kehittämisessä.

Kerromme psykoterapiaklinikan uusille asiakkaille, etenkin pariterapia-asiakkaille, mahdollisuudesta päästä mukaan tutkimukseen. Tutkimushankkeeseen osallistuminen on kuitenkin luonnollisesti täysin vapaaehtoista eikä asiakkaan päätöksellä ole vaikutusta hänen hoitonsa järjestelyihin.

 

Yhteystiedot:

Vastuullinen tutkija, PsT Virpi-Liisa Kykyri, puh. 040 805 3745, virpi-liisa.e.kykyri@jyu.fi

Prof. Jaakko Seikkula, puh. 050 443 2361, jaakko.seikkula@jyu.fi