05.10.2016

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

PSYKOTERAPIAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUS

Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan lakiuudistus, joka tähtää huippuasiantuntemuksen ja asiantuntijuuden kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto, jolla vahvistetaan työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä.

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita. Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. Uudistunut koulutus ei johda enää lisensiaatintutkintoon. Koulutus on maksullinen, ja sen hinta on 120 € / opintopiste. Koulutusmaksu suoritetaan osissa Jyväskylän yliopistoon.

SYKSYN 2016 KOULUTUS ON ALKANUT!

Valintaperusteet, lue tästä!

Opinto-opas, lue tästä!

 klinikkaterapia975_200.jpg