Kuvaus

Eräs psykologian laitoksen vahvuuksista on kattava pitkittäistutkimusten metodologinen asiantuntemus.  Se on saanut alkunsa yli 25 vuotta sitten laitoksella aloitetuista pitkittäistutkimuksista, joista erityisesti tutkimus Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys lapsesta aikuiseksi (JYLS,  tutkimusjohtaja Lea Pulkkinen) on ollut merkittävässä roolissa. Myöhemmin laitoksella on toteutettu useita muita pitkittäistutkimuksia ja intensiivisen metodologisen koulutuksen ansiosta suurin osa tutkijoista hallitsee useita tutkimusmenetelmiä kuten rakenneyhtälömallinnus, latenttien kasvukäyrien mallinnus, hierarkkinen mallinnus ja sekajakaumamallinnus (mixture modelling). Useampia metodeita yhdistämällä tutkijoilla on erinomaiset välineet ratkoa erittäin monimutkaisia tieteellisiä ongelmia. Viime vuosina päiväkirja- sekä muut prosessiorientoituneet menetelmät ovat luoneet asiantuntemusta myös uusien tilastollisten välineiden käyttöön, kuten monitasomallinnukseen ennustettaessa tulevaa muutosta (prospective change model).

Julkaisut

Mäkikangas, A., Tolvanen, A., Aunola, K., Feldt, T., Mauno, S., & Kinnunen, U. (in press). Multilevel Latent Profile Analysis with Covariates: Identifying Job Characteristics Profiles in Hierarchical Data as an Example. Organizational Research Methods.  doi:10.1177/1094428118760690

Korpipää, H., Koponen, T., Aro, M., Tolvanen, A., Aunola, K., Poikkeus, A.-M., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2017). Covariation between reading and arithmetic skills from grade 1 to grade 7. Contemporary Educational Psychology, 51, 131-140. doi:10.1016/j.cedpsych.2017.06.005

Aunola, K., Tolvanen, A., Kiuru, N., Kaila, S., Mullola, S., & Nurmi, J.-E. (2015). A Person-Oriented Approach to Diary Data: Children’s Temperamental Negative Emotionality Increases Susceptibility to Emotion Transmission in Father-Child Dyads. Journal for Person-Oriented Research, 1 (1-2), 72-86. doi:10.17505/jpor.2015.08

Nurmi, J.-E. (2011). Foundational Issues in Investigating Development as Interindividual Variation, in B. Laursen, T. Little, & N. Card (Eds.). Handbook of Developmental Research Methods (pp. 231–246). New York, N.J: Guildford Press.

Helske, J., Eerola, M., & Tabus, I. (2010): Minimum Description Length based Hidden Markov Model Clustering of Life Sequences. Proceedings of the 2010 Workshop on Information Theoretic Methods in Science and Engineering. August 16–18, 2010,Tampere, Finland

Rönkä, A., Malinen, K., Kinnunen, U., Tolvanen A., & and Lämsä, T. (2010) Capturing Daily Family Dynamics via Text Messages: Development of a Mobile Diary. Community, Work & Family, 13(1), 5–21.

Tolvanen, A. (2007). Latent growth mixture modeling: A simulation study. University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, Report, 111. http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/28277

Tolvanen, A., Kiuru, N., Leskinen, E., Hakkarainen, K., Inkinen, M., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2011). A new approach for estimating a nonlinear growth component in multilevel modeling. International Journal of Behavioral Development, 35 (4), 370–379. doi:10.1177/0165025411406564

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Nurmi, J.-E., & Eerola, M. (2014). Antecedents and consequences of transitional pathways to adulthood among university students: 18-year longitudinal study.Journal of Adult Development, 21 (1), 48–58. doi:10.1007/s10804-013-9178-2 Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10804-013-9178-2

Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2012). Foundational issues in longitudinal data collection. In B. Laursen, T. D. Little, & N. A. Card (Eds.), Handbook of developmental research methods (pp. 129–147). New York, NY, US: The Guilford Press.