Tutkimuksen kuvaus

Alkuportaat-seurantatutkimuksessa on tutkittu oppilaiden oppimista ja motivaatiota koulussa ja kodissa. Seuranta alkoi syksyllä 2006 esiopetusryhmissä ja lapsia seurattiin koko peruskoulun ajan vuoteen 2016 saakka. Seurantatutkimus sai Suomen Akatemialta jatkorahoituksen vuosille 2016-2020.

Jatkossa Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin -tutkimuksessa seurataan nuorten koulutuspolkuja, koulutuksen keskeyttämistä ja hyvinvointia toisen asteen opintojen aikana. Nuoria tutkitaan toisen asteen ensimmäisenä ja kolmantena opintovuotena kysymällä heidän koulutusvalinnoistaan, motivaatiostaan ja hyvinvoinnistaan.

Peruskoulun aikana toteutetun tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää opettajien ja vanhempien yhteistyötä sekä kehittää keinoja auttaa oppilaita, joilla on haasteita oppimisessa tai heikko koulumotivaatio. Tutkimus on saanut runsaasti huomiota sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja edustaa jo nyt seuranta-ajaltaan ja kattavuudeltaan ainutlaatuista suomalaisen koulun arkeen ja oppimispolkuihin kohdistuvaa kartoitusta. Tutkimuksessa on mukana neljä paikkakuntaa.

 • Ensimmäisessä vaiheessa 2006-2011 tutkimukseen osallistui noin 2000 oppilasta vanhempineen ja opettajineen.
 • Toisessa vaiheessa 2013-2016 tutkimukseen osallistui noin 1800 oppilasta vanhempineen ja opettajineen.
 • Kolmannessa vaiheessa 2016-2019 Koulupolku-tutkimukseen osallistuvat 2000 Alkuportaissa aiemmin mukana ollutta opiskelijaa sekä heidän luokkatoverinsa. Yhteensä tämä tarkoittaa noin 4300 opiskelijaa.
 • Alkuportaat-tutkimuksen ensimmäinen vaihe mahdollistui Suomen Akatemian myöntämän Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön rahoituksen turvin. Suomen Akatemia on ollut päärahoittaja myös toisessa ja kolmannessa vaiheessa. Ks. tarkemmat tiedot kohdasta "Rahoitus".

Alpo_2018.jpg

Asiasanat

 • Koulupudokkuus
 • Seurantatutkimus
 • Oppiminen ja motivaatio
 • Koulusiirtymät
 • Oppimisvaikeudet
 • Luokkahuonevuorovaikutus
 • Opettaja-oppilas-suhde
 • Vanhemmuus
 • Koulun ja kodin välinen yhteistyö 

Yhteistyökumppanit

 • Niilo Mäki Instituutti: Pekka Räsänen, Tuire Koponen
 • Jyväskylän normaalikoulu: Marita Kontoniemi
 • University of Tallinn, Estonia:  Eve Kikas, Piret Soodla
 • University of Oxford, UK: Lars-Erik Malmberg, Kathy Sylva
 • University of Virginia, US: Bridget Hamre, Robert Pianta
 • University of Michigan, US: Frederick Morrison
 • Utrecht University: Paul Leseman
 • University of Alberta, US: Rauno Parrila, George Georgiou
 • Florida Atlantic University, US: Brett Laursen
 • Hong Kong Institute of Education: Xiao Zhang

Rahoitus

 • Suomen Akatemia (2016-2019, Nurmi)
 • Suomen Kulttuurirahasto (2014–2016, Lerkkanen, Poikkeus, Rasku-Puttonen)
 • Suomen Akatemia (2014–2016, Lerkkanen)
 • Suomen Akatemia (2013–2015, Poikkeus)
 • Suomen Akatemia (2006–2011, Motivaation ja oppimisen huippututkimusyksikkö, Nurmi)

Alkuportaat-seurantatutkimus

Alkuportaat-tutkimusryhmä

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuvia ja vuosien varrella osallistuneita oppilaita, vanhempia ja opettajia!