03.04.2019

Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin

Seurantatutkimus, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisy

Lukuvuoden 2018 - 2019 aineistonkeruu on päättynyt! Suuret kiitokset tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille ja kouluille hienosti sujuneesta yhteistyöstä! 

 

Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin -tutkimuksessa seurataan nuorten koulutuspolkuja, koulutuksen keskeyttämistä ja hyvinvointia toisen asteen opintojen aikana. Tutkimuksessa keskitytään koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuoria tutkitaan toisen asteen ensimmäisenä ja kolmantena opintovuotena kysymällä heidän koulutusvalinnoistaan, motivaatiostaan ja hyvinvoinnistaan. Ensimmäinen vaihe toteutettiin keväällä 2017 ja aineistonkeruu jatkuu syksyllä 2018.

Tutkimus on jatkoa Alkuportaat-seurantatutkimukselle, jossa tutkittiin oppilaiden oppimista ja motivaatiota koulussa ja kodissa. Seuranta alkoi syksyllä 2006 esiopetusryhmissä ja lapsia seurattiin koko peruskoulun ajan vuoteen 2016 saakka.

 Asiasanat

  • Koulupudokkuus
  • Koulusiirtymät
  • Syrjäytyminen
  • Seurantatutkimus
  • Oppiminen ja motivaatio

Julkaisuja

Tavinen, B. & Vihola, E. (2019) Oppimismotivaatio ja koulutuksen keskeyttämisriski.  Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto

Niemelä, T. (2018) Koulutuksen keskeyttäneiden nuorten uudelleensijoittuminen koulutuspaikkoihin: Keskeyttämisajatukset sekä tyytyväisyys koulutusvalintaan. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto

Tahkola, L. (2018) Koulu-uupumuksen, masennusoireilun sekä ongelmakäyttäytymisen yhteys koulun keskeyttämiseen liittyviin ajatuksiin toisen asteen opinnoissa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto

 

 

Ajankohtaista

Mikä meitä ihmisiä ajaa eteenpäin? - Motivaatiopsykologia tuo selityksiä, Ylen tiedeykkösen haastattelu 29.3.2019

Ystävyys ja lämpimät perhesuhteet vähentävät koulupudokkuutta, Keskipohjanmaa-lehti 1.3.2019

Tutkimusuutisia: Ystävyydestä apua myös opinpolulla Jyväskylän yliopisto 12.2.2019

Syrjässä koulutuspolulta, juttu AINA-verkkomediassa 20.9.2018

Koppi koulupudokkaista, Kelan tutkimusosaston blogi 18.6.2018

Koulupudokkuuteen on puututtavaRuusupuiston kärkiuutiset 5/2017

 

Koordinointi

                       

Tutkijat

 

ryhmäkuva_2018.jpg

 

 

Rahoitus

Suomen Akatemia (2016-2020)