Ihmiset

Tutkijat

 

Laboratoriohenkilöstö ja tekninen tuki

Rahoitus

Auditory Sensory Learning

 Behavioral neuroscience: Learning, memory and emotion

 • Markku Penttonen: Dentate gyrus - the gateway to memory?,  Academy of Finland (2018-2022)
 • Miriam Nokia: Suomen Akatemia, Akatemiatutkija (2014–2019)
 • Markku Penttonen: Mechanisms of memory, Academy of Finland (2011–2014)
 • Miriam Nokia: Suomen Akatemia, Postdoc-tutkimusprojekti (2011–2013)
 • Jan Wikgren: Classical eyeblink conditioning: within and beyond the cerebellum, Suomen Akatemia, Apuraha numero 114258, (2007–2009)
 • Jan Wikgren: Discriminative learning in rats (2006), Suomen Akatemia, Apuraha numero 109360
 • Jan Wikgren: Transient neural assemblies during associative learning (2009), Suomen Akatemia, Apuraha numero 130003

 

Cognition and Emotion

 • Piia Astikainen: “Brain responses to pre-attentive perception of complex visual changes”, Emil Aaltosen säätiö (2007–2009)
 • Pessi Lyyra: Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (2012–2013)
 • Raimo Lappalainen: “Effectiveness of a brief psychological intervention for mood disorders: evidence based on psychological and brain measures”, Suomen Akatemia  (2011–2014)
 • Juho Strömmer: Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu (2012–2016)
 • Juho Strömmer: "Aging, cognitive decline and physical exercise intervention", Jenny and Antti Wihurin rahasto (2012–2013)

 
Cognitive neuroscience of development and learning disabilities

 • Jarmo Hämäläinen: Plasticity and development of the auditory pathway in specific reading disability, Suomen Akatemia (2009–2011)
 • Paavo Leppänen: Dyslexia genes and neurobiological pathways (NEURODYS). Partneri EU:n 6. puiteohjelman 13 eurooppalaisen yliopiston hankkeessa (2006–2009)
 • Paavo Leppänen: Neural and genetic basis of dyslexia: correlation, prediction and intervention studies using brain activation measures. Suomen Akatemia (2004–2009)
 • Paavo Leppänen: Emil Aaltosen säätiö (2004–2006)