18.01.2019

Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät –tutkimus (VoiKu)

 

VoiKu-tutkimus selvittää niitä erilaisia tekijöitä, jotka yhtäältä lisäävät vanhempien tyytyväisyyttä vanhempana olemiseen ja toisaalta lisäävät riskiä uupumiselle. Toiseksi tavoitteena on kehittää tutkimuksen avulla luotettava ja validi vanhemmuuden uupumuksen arviointimenetelmä, joka kehittelytyön jälkeen on mahdollista ottaa äitiys-/vanhempainneuvoloihin rutiinikäyttöön niiden vanhempien ja perheiden tunnistamiseksi, jotka ovat riskissä uupua ja jotka ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä hyötyisivät konkreettisista tukitoimista.  Tutkimus on osa kansainvälistä konsortionhankettaInternational Investigation of Parental Burnout (IIPB), jossa on mukana 42 eri maata ympäri maailmaa. Konsortiohankkeessa koordinoijina ovat professorit Isabelle Roskam ja Moïra Mikolajczak Belgian Louvainin yliopistosta. Suomessa tutkimuksen vastuututkijoina ja tutkimuksen toteuttajina toimivat professori Kaisa Aunola ja tutkija Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Tutkimushanke pohjaa viimeaikaiseen kansainväliseen tutkimukseen, joka on osoittanut vanhemmuuden uupumuksen (ns. loppuun palamisen) olevan työuupumuksesta, masennuksesta ja stressistä oma erillinen ilmiönsä, jonka esiintyvyys vaihtelee 8-36% välillä otannasta riippuen. Toistaiseksi tutkimusta aiheesta on kuitenkin vähän ja tutkimus on lisäksi keskittynyt vain Belgiaan ja Ruotsiin. Nyt käynnissä oleva konsortiohanke mahdollistaa maailmanlaajuisen vertailun paitsi vanhemmuuden uupumuksen esiintymisessä eri puolilla maailmaa myös niissä tekijöissä, jotka eri kulttuureissa altistavat uupumiselle tai vaihtoehtoisesti edesauttavat vanhempien hyvinvointia.

Vastuulliset tutkijat: 
Kaisa Aunola 
Matilda Sorkkila

Muut tutkijat:
Anna Rönkä
Asko Tolvanen 

Tutkimusavustaja:  Anni Arola, p. 040-8445023, email: anni.k.arola@jyu.fi

Rahoittaja: Alli Paasikiven säätiö 

Tiedotteita tutkimuksesta:
JYU tiedote hankkeen käynnistämisestä
JYU tiedote: Uupuvat vanhemmat eivät toivo lisää lapsia

Vanhemmuuden uupumusseulan (VAU) pilotointi alkanut