23.04.2019

Työ- ja organisaatiopsykologia

Psykologian laitoksen työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkimus on erikoistunut eettisesti kestävän hyvinvointiosaamisen kehittämiseen työelämässä, jossa korostuvat lisääntyneet oppimisvaatimukset. Tutkimuksemme kohdistuu työelämän uusien tietotaidollisten vaatimusten hallintaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Tehostuvan ja digitalisoituvan työelämän vaikutuksia tutkitaan hyvinvoinnin ja motivaation näkökulmista. Olemme luoneet uutta tutkimuslinjaa, jossa ihmisten hyvinvointia ja organisaatioiden toimintaa tarkastellaan eettisesti kestävien toimintatapojen  ja työelämäkäytäntöjen, kuten esimerkiksi johtajuuden ja eettisen  organisaatiokulttuurin näkökulmista. Hyvinvoinnin ja motivaation edistämiseen olemme kehittäneet luontoympäristöjä hyödyntäviä interventioita. Tutkimme ja kehitämme työntekijöitä, eri ammattiryhmiä (esim. johtajia, hoitoalaa), tiimejä ja organisaatioita. Monet tutkimuksemme perustuvat vuosia kestäviin seurantatutkimuksiin. 

Tutkimuksiamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Kela ja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Tutkijat

Vanhemmat tutkijat

Tohtorikoulutettavat