Tutkijat

work.jpgPia Pihlajasaari, Anne Mäkikangas, Taru Feldt ja Saija Mauno

Vanhemmat tutkijat
Taru Feldt
Saija Mauno
Anne Puolakanaho

Virpi-Liisa Kykyri
Katriina Hyvönen 
Mari Huhtala 

Tohtorikoulutettavat
Elina Auvinen
Sanna Kinnunen
Iiro Korhonen
Jennifer Pickett
Marika Rantanen
Heidi Tsupari
Stela Salminen

 

Kuvaus

Psykologian laitoksen työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkimus on erikoistunut eettisesti kestävän hyvinvointiosaamisen kehittämiseen työelämässä, jossa korostuvat lisääntyneet oppimisvaatimukset. Tutkimuksemme kohdistuu työelämän uusien tietotaidollisten vaatimusten hallintaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Tehostuvan ja digitalisoituvan työelämän vaikutuksia tutkitaan hyvinvoinnin ja motivaation näkökulmista.  Olemme luoneet uutta tutkimuslinjaa, jossa ihmisten hyvinvointia ja organisaatioiden toimintaa tarkastellaan eettisesti kestävien toimintatapojen  ja työelämäkäytäntöjen, kuten esimerkiksi johtajuuden ja eettisen  organisaatiokulttuurin näkökulmista. Hyvinvoinnin ja motivaation edistämiseen olemme kehittäneet luontoympäristöjä hyödyntäviä interventioita. Tutkimme ja kehitämme työntekijöitä, eri ammattiryhmiä (esim. johtajia, hoitoalaa), tiimejä ja organisaatioita. Monet tutkimuksemme perustuvat vuosia kestäviin seurantatutkimuksiin. 

Tutkimuksiamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Kela ja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Tuoreet valikoidut julkaisut

Mauno, S., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (2018). Children’s Life Satisfaction : The Roles of Mothers’ Work Engagement and Recovery from Work. Journal of Happiness Studies, 19 (5), 1373-1393. doi:10.1007/s10902-017-9878-6

Huhtala, M., Kangas, M., Kaptein, M., & Feldt, T. (2018). The shortened Corporate Ethical Virtues scale : measurement invariance and mean differences across two occupational groups. Business Ethics : A European Review, 27 (3), 238-247. doi:10.1111/beer.12184 Open access 

Mäkikangas, A., Tolvanen, A., Aunola, K., Feldt, T., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2018). Multilevel Latent Profile Analysis With Covariates : Identifying Job Characteristics Profiles in Hierarchical Data as an Example. Organizational Research Methods, 21 (4), 931-954. doi:10.1177/1094428118760690 

Ruokolainen, M., Mauno, S., Diehl, M.-R., Tolvanen, A., Mäkikangas, A., & Kinnunen, U. (2018). Patterns of psychological contract and their relationships to employee well-being and in-role performance at work : longitudinal evidence from university employees. International Journal of Human Resource Management, 29 (19), 2827-2850. doi:10.1080/09585192.2016.1166387

Hyvönen, K., Törnroos, K., Salonen, K., Korpela, K., Feldt, T., & Kinnunen, U. (2018). Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees. Frontiers in Psychology, 9, 754. doi:10.3389/fpsyg.2018.00754 Open access  

Mauno, S., Cheng, T., & Lim, V. (2017). The Far-Reaching Consequences of Job Insecurity : A Review on Family-Related Outcomes. Marriage and Family Review, 53 (8), 717-743. doi:10.1080/01494929.2017.1283382 Open access

Vahle-Hinz, T., Mauno, S., Bloom, J. d., & Kinnunen, U. (2017). Rumination for innovation? : Analysing the longitudinal effects of work-related rumination on creativity at work and off-job recovery. Work and Stress, 31 (4), 315-337. doi:10.1080/02678373.2017.1303761 Pre-print

Feldt, T., Hyvönen, K., Mäkikangas, A., Rantanen, J., Huhtala, M., & Kinnunen, U. (2016). Overcommitment as a predictor of effort–reward imbalance: evidence from an 8-year follow-up study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 42 (4), 309-319. doi:10.5271/sjweh.3575 Open access

Huhtala, M., & Feldt, T. (2016). The Path from Ethical Organisational Culture to Employee Commitment : Mediating Roles of Value Congruence and Work Engagement. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 1 (1), 3. doi:10.16993/sjwop.6 Open access

Huhtala, M., Kaptein, M., & Feldt, T. (2016). How perceived changes in the ethical culture of organizations influence the well-being of managers: a two-year longitudinal study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 25 (3), 335-352. doi:10.1080/1359432X.2015.1068761 Open access

Huhtala, M., Tolvanen, A., Mauno, S., & Feldt, T. (2015). The Associations between Ethical Organizational Culture, Burnout, and Engagement: A Multilevel Study. Journal of Business and Psychology, 30 (2), 399-414. doi:10.1007/s10869-014-9369-2 Open access

Hyvönen, K., Rantanen, J., Huhtala, M., Wiese, B. S., Tolvanen, A., & Feldt, T. (2015). Conflicting personal goals: a risk to occupational well-being?. Journal of Managerial Psychology, 30 (8), 1034-1048. doi:10.1108/JMP-04-2013-0105 Open access

Mauno, S., De Cuyper, N., Kinnunen, U., Rantanen, J., Ruokolainen, M. & Mäkikangas, A. (2014). The prospective effects of work-family conflict and enrichment on job exhaustion and turnover intentions: Comparing long-term temporary vs. permanent workers across three waves. Work & Stress (in press).

Mauno, S., De Cuyper, N., Tolvanen, A., Kinnunen, U., & Mäkikangas, A. (2014). Occupational well-being as a mediator between job insecurity and turnover intention. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23, 381-394.

Feldt, T., Huhtala, M., Kinnunen, U., Hyvönen, K., Mäkikangas, A., & Sonnentag, S. (2013). Long-term patterns of effort-reward imbalance and over-commitment: Investigating occupational well-being and recovery experiences as outcomes. Work & Stress, 27, 64-87.

Huhtala, M., Feldt, T., Hyvönen, K., & Mauno, S. (2013). Ethical organisational culture as a context for managers’ personal work goals. Journal of Business Ethics, 114, 265-282.

 Mauno, S., Ruokolainen, M., & Kinnunen, U. (2013). Does aging make employees more resilient to job stress? Age as a moderator in the job stress-well-being relationship in three Finnish occupational samples. Aging & Mental Health, 17, 411-422.

Yhteystiedot

Apulaisprofessori Taru Feldt, taru.feldt@jyu.fi

Apulaisprofessori Saija Mauno, saija.mauno@jyu.fi

Apulaisprofessori Anne Mäkikangas, anne.makikangas@jyu.fi

vaakapalkki1.jpg