varhaiskasvatustiede

Varhaiskasvatustiede - oppiaineena Suomessa ainoastaan meillä!

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä kautta lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamista varhaiskasvatuksessa ja sitä laajemmin lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa.

Monien mahdollisuuksien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutuksen erityispiirteenä on laaja-alaisuus: tieteellinen tutkimus ja lapsen leikki elävät meillä tasavertaisina. Koulutuksen tavoitteena on laaja-alaisten akateemisten varhaiskasvatusalan asiantuntijoiden, pedagogisten osaajien ja tutkijoiden koulututtaminen. Tavoitteenamme on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivisiksi, kriittisiksi ja eettisen vastuun kantaviksi varhaiskasvatuksen asiantuntijoiksi.

Laadukasta opetusta ja tutkimusta

Varhaiskasvatuksen laitos perustettiin kasvatustieteiden tiedekunnan yhteyteen 1.8.1995, jolloin lastentarhanopettajakoulutus siirtyi yliopistoihin. Nykyisin varhaiskasvatus kuuluu vuonna 2007 perustettuun kasvatustieteiden laitokseen. Koulutuksen pääaineena on varhaiskasvatustiede. Pääaineen asema myönnettiin varhaiskasvatuksen koulutukselle vuonna 2005 ainoana koulutusyksikkönä Suomessa.