tiedeleikki

Tieteellinen tutkimus ja lapsen leikki elävät meillä tasavertaisina

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä kautta lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamista varhaiskasvatuksessa ja sitä laajemmin lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa.

Laadukasta opetusta ja tutkimusta

Varhaiskasvatuksen koulutuksen erityispiirteenä on laaja-alaisuus: tieteellinen tutkimus ja lapsen leikki elävät meillä tasavertaisina. Koulutuksen tavoitteena on laaja-alaisten akateemisten varhaiskasvatusalan asiantuntijoiden, pedagogisten osaajien ja tutkijoiden koulututtaminen. Tavoitteenamme on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivisiksi, kriittisiksi ja eettisen vastuun kantaviksi varhaiskasvatuksen asiantuntijoiksi. Koulutuksen pääaineena on varhaiskasvatustiede. Pääaineen asema myönnettiin varhaiskasvatuksen koulutukselle vuonna 2005 ainoana koulutusyksikkönä Suomessa.