23.06.2016

Haku keväällä 2018: Lastentarhanopettajakoulutukseen aiempien opintojen perusteella

opiskelijavalintabanneri

Erillisvalinta varhaiskasvatuksen koulutukseen

Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (avoimen väylä)

Keväällä 2018 varhaiskasvatuksen koulutukseen valitaan 120 uutta opiskelijaa. Heistä 110 valitaan yhteishaussa ja 10 erillishaussa. Erillishaussa (avoimen väylä) valitaan opiskelijoita, joilla on aiemmin suoritettuja opintoja. Opinnot alkavat syyskuussa 2018. Erillisvalinnassa valittavien kandidaatin tutkinnon (lastentarhanopettaja) opinnot kestävät 1,5-2 vuotta (riippuen aiemmin suoritettujen opintojen määrästä). Opinnot ovat päätoimisia ja vaativat läsnäoloa Jyväskylässä koko opintojen ajan. Valittavat saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin (2v.).

Tutustu tarkemmin vuoden 2018 valintaperusteisiin.

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op  JA
  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen* tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot* 35 op

    (aikuiskasvatustieteen perusopinnot / aineopinnot eivät ole soveltuvia)

Varhaiskasvatustieteen / kasvatustieteen aineopinnot 35 op eivät voi sisältyä aiempaan tutkintoon.

*Jos hakija on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot, tulee hänen tehdä opintojen aikana varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja.

Suoritusten tulee olla tehtynä viimeistään 13.4.2018 mennessä.  Hakukelpoisuuden osoittavista opintosuorituksista ja todistuksista tulee toimittaa liitteet 13.4.2018 (klo 15.00) mennessä.

Esivalinta

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään 25 hakukelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Jos hakijoita on enemmän, esivalinta soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien osalta toteutetaan seuraavasti:

1)     Etusijan saavat varhaiskasvatustieteen aineopinnot tehneet.
2)     Tämän jälkeen valinta tehdään pisteyttämällä opintoja seuraavasti:

 

sivuaineopintokokonaisuus, vähintään 25 op

Sivuaineeksi hyväksytään mikä tahansa yliopistollinen perus- tai aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly aiempaan tutkintoon.

10 pistettä

tutkintoon soveltuvat kieli- ja viestintäopinnot:

 

  • äidinkielen puheviestintä

1 piste

  • äidinkielen kirjallinen viestintä

1 piste

  • ruotsin kielen suullinen taito

1 piste

  • ruotsin kielen kirjallinen taito

1 piste

  • vieraan kielen suullinen taito

1 piste

  • vieraan kielen kirjallinen taito

1 piste

Hakukelpoisuuteen vaadittavista opinnoista (perus- ja aineopinnot) ei saa pisteitä esivalinnassa.

Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen perusteella. Opintomenestystä määriteltäessä ensisijainen kriteeri on kasvatustieteen/varhaiskasvatustieteen proseminaarityön arvosana ja toissijainen kriteeri kasvatustieteen/varhaiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden arvosana.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Anna Mari Kokkonen, annamari.kokkonen(at)jyu.fi, 040 805 3123