Tutkimus

tutkimus.jpg

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen tutkimus ja opetus kohdentuvat monipuolisesti lasten hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin, kasvu- ja elinympäristöihin sekä lasten sosio-emotionaaliseen kehitykseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin.  

Varhaiskasvatustieteen tutkimushankkeet on koottu kattavasti kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Tutkimus-sivuille. Lisätietoja tutkimuksesta ja jatko-opiskelusta antaa tutkimuskoordinaattori, KT Satu Perälä-Littunen.