23.04.2019

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleiset tentit

Ohjeita tenttijälle

Tiedekunnan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan Korpissa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Poikkeuksena kesä- ja heinäkuun tentit, joihon tulee ilmoittautua toukokuun loppuun mennessä.

1.1.2016 lähtien kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleisessä tentissä ei voi enää suorittaa muiden yliopistojen tai oppilaitosten opintoja. 

Tentit alkavat klo 12.00. 

Yleiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-19 (dekaanin päätös 16.4.2018)

kevätlukukausi 2019 

pe 25.1.2019: PSYP120 sali L304, muut L302

pe 22.2.2019: RUU D104 ja RUU D101 

pe 22.3.2019  RUUD104 ja L303                      

pe 26.4.2019 L304

pe 24.5.2019

kesä 2019

pe 14.6.2019

ke 3.7.2019

pe 9.8.2019

 

Yleiset tenttipäivät lukuvuonna 2019-20 (dekaanin päätös 21.3.2019)

syyslukukausi 2019 

 pe 20.9.

pe 25.10.

pe 15.11.

pe 13.12.

kevätlukukausi 2020

pe 24.1.

pe 21.2.

pe 20.3.

pe 24.4.

pe 15.5.

 Opetusperiodit

Lukuvuoden 2018-19 opetusjaksot (rehtorin päätös 18.12.2017)

Kesä 2018

21.5.-29.6.2018

Syyslukukausi 2018

I periodi: 1.8.-28.10.2018

II periodi: 29.10.-31.12.2018

Yliopiston avajaiset ovat 
ke 5.9. klo 12.00-15.00, 
jona aikana on vältettävä opetuksen järjestämistä.

Kevätlukukausi 2019

III periodi: 1.1.-10.3.2018

IV periodi: 11.3.-19.5.2018*

* Opetuksen pääsiäistauko on 15.- 22.4.2019.

Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen.

Kesä 2019

20.5.-28.6.2019