15.04.2019

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Tiedekunnan esittely

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Tiedekunta on vahva kouluttaja omilla tutkintoalueillaan. Psykologian laitos kouluttaa noin kolmanneksen Suomessa valmistuvista psykologeista. Kasvatustieteissä, etenkin opettajankoulutuksessa tiedekunta on yksi maan suurimmista kouluttajista ja erityispedagogiikassa volyymiltaan suurin. Koulutuksen painopisteitä ovat seuraavat:

  1. Laaja-alainen opettajankoulutus - varhaiskasvatus, erityisopetus, ja perusopetus – ja ohjausalan koulutus -> hyvinvoiva, osallistava koulu ja varhaiskasvatus
  2. Kasvatusalan asiantuntijuus sekä aikuis- ja yliopistopedagogiikan kehittäminen -> työelämän ja asiantuntijuuden kehittyminen
  3. Johtajuuden koulutus -> hyvinvoivat ja toimijuutta mahdollistavat yhteisöt
  4. Psykologikoulutus sekä psykoterapeuttikoulutus -> hyvinvoinnin taitojen edistäminen
  5. Täydennyskoulutus -> jatkuva oppiminen

Koulutusta ohjaavia toimintatapoja ovat tutkimusperustaisuus, ilmiölähtöisyys ja moniammatillisuus; osallisuus, asiantuntijuus, yhteisöllisyys ja ohjaus pedagogisina lähtökohtina (pitkäkestoiset pienryhmät, eri koulutusalojen opiskelijoiden yhteiset ryhmät); toimintakulttuurien uudistaminen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen

Tiedekunnan laitosten yhteiset sisältöalueet mahdollistavat monipuolisuuden opetustarjonnassa. Vahva yhteistyö Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) ja avoimen yliopiston kanssa lisää merkittävästi JYU:n kasvatustieteellisen ja kasvatuspsykologisen tutkimuksen ja koulutusosaamisen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

 Tiedekunnan laitokset 

Muita yksiköitä

tdk_vertailu_ver2 1200x800-04.png