12.10.2017

Dekaanit, laitosjohtajat ja henkilöstö kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Dekaanit

Laakso, Marja-Leena, dekaani

Poikkeus, Anna-Maija, varadekaani

Seikkula Jaakko, varadekaani

Päälliköt

 

Hassinen, Paula, hallintopäällikkö

Kesonen, Riitta, opintopäällikkö

Laitosten johtajat ja varajohtajat


Laitosten nimet toimivat linkkeinä laitosten henkilökuntaluetteloihin, joista löydät tarkemmat yhteystiedot.

Kasvatustieteiden laitos 

Opettajankoulutuslaitos

Psykologian laitos

 Tiedekunnan henkilökunta

 

Tiedekunnan koulutuspalvelut (opintoasiat)


Tiedekunnan hallintopalvelut (hanke-, henkilöstö-, matka-, sihteeri- ja talousasiat)

.

Laitokset